“ดร.นิว” ชวนคนไทยร่วมติดแฮชแท็ก #ราชประชาสมาสัยนำไทยสู่อนาคต พร้อมใจกันขอพึ่งพระบารมีในหลวง

2449

ดร.นิว เชิญชวนประชาชน ร่วม ติดแฮชแท็ก #ราชประชาสมาสัยนำไทยสู่อนาคต พร้อมใจกันขอพึ่งพระบารมี รวบรวมอำนาจอธิปไตยในมือของเราทุกคน เปลี่ยนผ่านประเทศไทยอย่างสันติไปสู่อนาคต

ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ ดร.นิว นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ส่วนตัว เชิญชวนประชาชน ร่วม ติดแฮชแท็ก #ราชประชาสมาสัยนำไทยสู่อนาคต พร้อมชี้แจง เพิ่มเติมถึงการที่พระมหากษัตริย์ต้องอยู่เหนือการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยข้อความระบุว่า
“#ราชประชาสมาสัยนำไทยสู่อนาคต
หมุดคณะราษฎรที่สำคัญที่สุดไม่ใช่หมุดกายภาพ แต่เป็นหมุดทางความคิด และหมุดอันนั้น มีชื่อว่า “ในหลวงต้องอยู่เหนือการเมือง” ซึ่งเป็นความจริงที่ถูกต้องแค่เพียงครึ่งเดียว
– ถูกในแง่ของการเมืองที่หมายถึง “พรรคการเมือง”
ในหลวงต้องอยู่เหนือการเมืองไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง
– ผิดในแง่ของการเมืองที่หมายถึง “ประชาชน”
ในหลวงต้องอยู่ในการเมืองบำบัดทุกข์บำรุงสุขช่วยเหลือประชาชน
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันประชาธิปไตย และเป็นกำลังของประชาชน ดังนั้นคณะราษฎรผู้ปล้นพระราชอำนาจไปเป็นของคนส่วนน้อย จึงแบ่งแยกเพื่อปกครองช่องว่างให้ประชาชนเหินห่างออกจากสถาบันพระมหากษัตริย์ และกดให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ทั้งๆที่ความหมายที่แท้จริงของ Constitutional Monarchy คือ พระมหากษัตริย์ถ่ายโอนพระราชอำนาจส่วนใหญ่ให้ประชาชนร่วมกันปกครอง โดยที่พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ถูกจำกัดโดยรัฐธรรมนูญ
คณะราษฎรจึงก่อให้เกิดลัทธิรัฐธรรมนูญ ใครถือครองรัฐธรรมนูญได้ก็ได้ครองแผ่นดิน จึงไม่แปลกที่มีแต่คนแย่งกันเขียนและแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยที่ไม่มีใครหรือผู้ใดสร้างประชาธิปไตยให้กับประชาชนอย่างแท้จริง ต่างจากสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้วางรากฐานของชาติและประชาธิปไตยมาตั้งแต่ต้น
อย่างไรก็ดีปัจจุบันในหลวงไม่ได้เป็นองค์รัฏฐาธิปัตย์ เพราะพระราชอำนาจถูกจำกัดโดยรัฐธรรมนูญ และพระราชอำนาจส่วนใหญ่ถูกถ่ายโอนมาเป็นอำนาจอธิปไตยของประชาชน แต่ทว่าอำนาจอธิปไตยไม่เคยถึงมือของประชาชนอย่างแท้จริง เพราะตั้งแต่จุดเริ่มต้นคณะราษฎรได้ปล้นพระราชอำนาจมาเป็นของคนส่วนน้อยแล้วสร้างลัทธิรัฐธรรมนูญหลอกลวงประชาชน ไม่ได้สร้างประชาธิปไตยให้กับประชาชน ประชาธิปไตยจึงไม่สมบูรณ์และไม่ก่อประโยชน์กับประชาชนอย่างที่ควรจะเป็น ของที่ถูกปล้นมาจึงควรกลับคืนไปสู่เจ้าของเดิมเพื่อให้เกิดความชอบธรรม ก่อนที่จะหวนกลับมาสู่มือของประชาชนอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์บริบูรณ์ ไม่ใช่ของโจรอย่างที่เป็นอยู่มาตลอดกว่า 88 ปี
เมื่อไหร่ก็ตามที่ประชาชนสามัคคีรวบรวมอำนาจอธิปไตยในมือขอพึ่งพระบารมีจากในหลวง เพื่อนำพาประเทศชาติไปสู่อนาคตที่แท้จริง หากเป็นมหามติของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย ในหลวงก็ไม่อาจปฏิเสธเสียงอันแท้จริงของประชาชนได้
ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมกันติดแฮชแท็ก #ราชประชาสมาสัยนำไทยสู่อนาคต พร้อมใจกันขอพึ่งพระบารมี รวบรวมอำนาจอธิปไตยในมือของเราทุกคน เปลี่ยนผ่านประเทศไทยอย่างสันติไปสู่อนาคต
ดร.ศุภณัฐ
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
#ประชาธิปไตยTheseries by ดร.ศุภณัฐ
อ้างอิง…ความหมายของ Constitutional Monarchy ตามสารานุกรมบริแทนนิกาของประเทศอังกฤษที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
https://www.britannica.com/topic/constitutional-monarchy”