เขตรัฐ โต้เดือด ปิยบุตร รธน.60 เป็นฉบับของประชาชนอยู่แล้ว ลั่น หยุดสร้างความเกลียดชัง!?!

2912

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรครวมพลังประชาติไทย ได้แสดงความคิดเห็น ตอบโต้นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ถึงกรณีระบบไม่สนองตอบ “ประชาชน” ผู้ทรงอำนาจปฐมสถาปนารัฐธรรมนูญจักปรากฏกายขึ้น โดยระบุข้อความว่า

[เมื่อมีผู้ชักนำให้ประชาชนไม่เคารพกลไกของรัฐสภา ผู้แทนประชาชนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปกป้องเสียงส่วนใหญ่ของประเทศ]
ประชาชนกว่า 17 ล้านเสียงได้แสดงจุดยืนในการสถาปนารัฐธรรมนูญปี 2560 ฉบับของประชาชนที่แท้จริงมาเเล้ว
ผู้แทนปวงชนชาวไทยอย่างผมก็มีหน้าที่ๆจะต้องปกป้องเสียงของพวกเขาเช่นเดียวกัน เราจะยึดในหลักการของนิติรัฐ นิติธรรม ที่ถูกต้องเพื่อสร้างระบบการเมืองรูปแบบใหม่ที่จะไม่ปล่อยให้วงจรอุบาททางการเมืองได้เกิดขึ้นอีก
รัฐสภาเป็นองค์กรแห่งอำนาจนิติบัญญัติซึ่งเป็นเสาหลัก 1 ใน 3 เสาแห่งอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยการกระทำการใดๆจำเป็นที่จะต้องกระทำการภายใต้หลักแห่งนิติรัฐและนิติธรรมไม่พึ่งทำเพียงเพื่อตามกระแสหรือแรงกดดัน
ผมเป็นคนหนึ่งที่จะไม่ยอมให้เสียงของประชาชนมีค่าเพียงแค่ 4 นาทีในการเข้าคูหาลงคะแนน แต่จะยืนหยัดข้างประชาชนตราบจนจบสมัยวาระการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ขอเรียกร้องให้ท่านหยุดสร้างความเกลียดชังเพื่อสร้างเงื่อนไขไปสู่ทางดันของประเทศไทยเสียแต่วันนี้