ล่มแล้ว!! ร่างรธน.ฉบับไอลอว์ หลัง ส.ว.โหวตไม่รับหลักการ มากกว่า 2 ใน 3

4625

สืบเนื่องจากที่วันนี้ รัฐสภาจะมีการโหวตแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ โดยหนึ่งในนั้นคือ ร่างฉบับไอลอว์ ที่ถูกอ้างว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

ซึ่งการที่ร่างรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับจะผ่านไปสู่การการแก้ไขโดยสสร.ได้ จำเป็นต้องได้รับเสียงโหวตจาก ส.ว. หนึ่งในสาม ของทั้งหมด
ล่าสุด อาจารย์ ประจักษ์ ก้องกีรติ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดเผยว่า
“ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนถูกปัดตกแล้ว”
หลังจากผ่านการลงมติจากสมาชิกสภาไปกว่า 500 คน และยังเหลืออีก 232 คน
โดยร่างรัฐธรรมนูญ ที่ประชาชนเข้าชื่อกันเสนอ มี ส.ว. ลงมติไปแล้ว 183 คน “รับหลักการ” 3 คน เหลือ ส.ว. ที่จะลงมติไม่ถึง 79 คน
ซึ่งหมายความว่า ร่างฉบับนี้ได้ตกไปเป็นที่เรียบร้อย

ล่าสุด ทางม็อบราษฎรที่ชุมนุมกันอยู่ที่แยกราชประสงค์ได้มีการประกาศ ว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนได้ตกไปแล้ว สร้างความไม่พอกับเหล่าผู้ชุมนุม อันอาจจะเป็นชนวนการขยับเพดาความรุนแรงของม็อบในวันนี้