ชีวิตคนไทยต้องดีขึ้น !!!ไทยยืนหนึ่งคว้าแชมป์สองปีซ้อน  “การพัฒนายั่งยืน” ในอาเซียน ปีนี้แซงสิงคโปร์แล้ว !!

1883

มูลนิธิเบอร์เทลสแมนน์ ร่วมกับเครือข่ายการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้จัดอันดับผลการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)  จาก 162 ประเทศทั่วโลกปี 2562  พบว่า 3 ประเทศในกลุ่มนอร์ดิก คือเดนมาร์ก สวีเดน และฟินแลนด์ มีคะแนนสูงสุดในระดับโลก ส่วนประเทศไทยเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มอาเซี่ยน แซงหน้าสิงคโปร์

ในการจัดอันดับกลุ่มอาเซียนพบว่า ไทยชนะเหนือประเทศในอาเซียน และสามารถแซงหน้าสิงคโปร์ได้หลายอันดับ วัดกับทั่วโลกไทยอยู่อันดับ 40 ได้คะแนน 73, เวียดนามตามมาอันดับที่ 54 ได้คะแนน 71.1 ส่วนสิงคโปร์ อันดับที่ 66 ได้คะแนน 69.6 ส่วนมาเลเซียและฟิลิปปินส์อยู่ในอันดับกลางๆ  อินโดนีเซีย (102) เมียนมาร์ (110) ลาว (111)และกัมพูชา (112) ซึ่งต่างอยู่ในอันดับสูงกว่า 100 

ประเทศไทยมีเป้าหมายที่ การขจัดความยากจน ซึ่งมีตัวชี้วัดคือ เส้นความยากจนสากล และจำนวนประชากรที่คาดการณ์ว่าจะอยู่ใต้เส้นความยากจนภายในปี พ.ศ. 2573 ซึ่งในเกณฑ์ดังกล่าวไทยเข้าถึงอยู่ในเกณฑ์บรรลุแล้ว 1 หมวด

สำหรับหมวดที่ไทยให้ความสำคัญในการปรับปรุงพัฒนา คือ หมวดอุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน ถือว่ายังมีความท้าทาย ทั้งด้านนโยบายของรัฐบาลและการปฏิบัติ

อนึ่งสำหรับท๊อป 5 ของโลกได้แก่  เดนมาร์ก อันดับ 1 ได้ 85.2 คะแนน, สวีเดน อันดับ 2 ได้ 85 คะแนน ฟินแลนด์ อันดับ 3 ได้ 82.8 คะแนน ฝรั่งเศส อันดับ 4 ได้ 81.5 คะแนน และออสเตรีย อันดับ 5 ได้ 81.1 คะแนน

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

การขจัดความยากจนยังคงเป็นความท้าทายที่สำคัญของโลกแต่ประเทศไทย และไทยทำคะแนนดีขึ้นทั้งปี 2019 และปี 2020 จึงสะท้อนว่า ไทยเรามีความพยายามและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษโดยรัฐบาลมุ่งเน้นส่งเสริมความเท่าเทียมด้านรายได้ และการลดความเหลื่อมล้ำ และสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสตลอดจนเข้าถึงบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง

……………………………………………………..