แฉความจริงอีกมุม ผลงานกลุ่มราษฎร ชุมนุมอย่างสันติ แต่พ่นสีรถ เจาะยาง ทำลายข้าวของราชการ

จากการชุมนุมที่บริเวณรัฐสภาฯ เกียกกาย ของกลุ่มผู้ชุมนุม … อ่านเพิ่มเติม แฉความจริงอีกมุม ผลงานกลุ่มราษฎร ชุมนุมอย่างสันติ แต่พ่นสีรถ เจาะยาง ทำลายข้าวของราชการ