ผู้ชุมนุมสั่งถอยยาว หลังไม่สามารถฝ่าแนวรับเจ้าหน้าที่ได้

2675

หลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมได้พยายามฝ่าแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อจะฝ่าเข้าสู่พื้นที่อาคารรัฐสภา บริเวณแยกเกียกกาย

ทำให้ทางด้านเจ้าหน้าที่ต้องใช้น้ำผสมแก๊สน้ำตาฉีดใส่ พร้อมทั้งประกาศเป็นระยะว่า ไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมล้ำเส้นแนวที่วางไว้

ซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่เข้าบุกตามที่ผู้ชุมนุมต่างยั่วยุ โดยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตอนนี้คือเฝ้าตั้งรับ ไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมฝ่าเข้าบริเวณอาคารรัฐสภาได้