“ท่านใหม่” เผย “ในหลวง” ทรงรับสั่ง สำนักงานทรัพย์สินฯ งดเก็บค่าเช่าที่ดินรายปีวัดปทุมวนารามฯ

1867

ม.จ.จุลเจิม ยุคล ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมี ต่อพสกนิกรชาวไทย

และทรงทะนุบำรุงศาสนาทุกศาสนาในทุกวาระโอกาส โดยข้อความระบุว่า

“สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า
#พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระมหากรุณาดำรัสสั่งเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม
ให้ #สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
#งดเรียกเก็บค่าเช่าที่ดินรายปี (ปีละสามหมื่นบาท)
จาก #วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดมิได้
ขอพระราชศรัทธาที่จักบำรุงพระพุทธศาสนา
จงเป็นอานิสงส์พลวปัจจัยเกื้อกูล
ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
หม่อมเจ้า จุลเจิม ยุคล “
ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก ม.จ.จุลเจิม ยุคล