โปรดเกล้าฯแล้วครม.ใหม่! นฤมลผงาดขณะอนุชารมต.ประจำสำนักนายกฯ

2319

จากที่วันนี้( 6 ส.ค.63) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลังเป็นประธานปาฐกถาพิเศษ ในงาน Bangkok Post Forum พลิกฟื้นประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง

ทั้งนี้มีการถามถึงความคืบหน้าคณะรัฐมนตรี(ครม.)ชุ ดใหม่ ว่า กำลังส่งไปแล้ว พร้อมย้อนถามว่า “วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ว”

ผู้สื่อข่าวจึงกล่าวตอบว่าวันที่ 6 ส.ค. นายกฯ จึงกล่าวว่า “เดี๋ยวก็รู้ เมื่อรู้แล้วก็จะมีการกำหนดเวลาเข้าเฝ้าฯ ผมบอกแล้วว่าไม่เกินต้น ส.ค.นี่แหละ สบายใจแล้วกัน จะได้ทำงานกันได้ ”

เมื่อถามย้ำว่า ทุกอย่างจะเรียบร้อยใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า จะไม่เรียบร้อยได้อย่างไร

ล่าสุด ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ “ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี” ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ แล้ว นั้น

บัดนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กราบบังคมทูลว่า ได้มีรัฐมนตรีลาออกบางตำแหน่ง สมควรแต่งตั้งรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างและเพิ่มเติมบางตำแหน่งฯ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

ดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นรองนายกรัฐมนตรี อีกตำแหน่งหนึ่ง

พัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน

(ลิงค์แนบ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/180/T_0001.PDF)

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ ได้มีประกาศสำนักนายกฯ เผยแพร่ “นฤมล ภิญโญสินวัฒน์” สิ้นสุดตำแหน่ง “โฆษกรัฐบาล” มีผลตั้งแต่ 30 ก.ค. หลังมีชื่อนั่งรมช. คณะรัฐมนตรี ประยุทธ์ 2/2

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีได้เผยแพร่ เรื่อง ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง  โดยมีข้อความระบุว่า  ด้วยนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ข้าราชการการเมือง ตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค.  ดังนั้นความเป็นข้าราชการการเมืองในตำแหน่งดังกล่าวของนางนฤมล จึงสิ้นสุดลง ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. 2563   ประกาศ  ณ วันที่ 31 ก.ค. 2563

สำหรับ นางนฤมลมีชื่อเป็นว่าที่รมช.แรงงานในการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประยุทธ์ 2/2