แรมโบ้อีสาน ชูผลโพลสะท้อนปชช.พอใจโครงการรัฐ ฉะนักการเมืองเห็นแต่ประโยชน์ของตัวดูไว้คนเริ่มเบื่อหน่ายแล้ว

1771

นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ผลสำรวจซูเปอร์โพล สำรวจความพึงพอใจของประชาชน พบว่า ร้อยละ 90.5 สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีอยู่ต่อ หากมีโครงการช่วยเหลือประชาชนแบบนี้ออกมาเรื่อย ๆ

และผลสำรวจยังบอกอีกว่า หากมีการเลือกตั้ง ประชาชนส่วนใหญ่ยังจะเลือกพรรคพลังประชารัฐเพิ่มขึ้น หลังรัฐบาลออกโครงการคนละครึ่ง จากร้อยละ 10.9 อยู่ที่ร้อยละ 27.7 ซึ่งแตกต่างจากพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกล ที่ประชาชนจะเลือกลดลง

ทั้งนี้ นายสุภรณ์ ระบุอีกว่า มีประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 93.6 ยังเห็นว่า โครงการ คนละครึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและพึ่งพาได้ ดังนั้น เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าโครงการของรัฐบาลเป็นโครงการที่ดี เห็นเป็นรูปธรรม และยังสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างแท้จริง เช่นเดียวกันกับนโยบายอื่น ๆ ที่ผ่านมาของรัฐบาล

“ขอฝากถึงผู้ที่อยากให้นายกฯ ลาออก ช่วยทบทวนข้อเรียกร้องด้วย ซึ่งหากไม่ชอบนายกฯ ก็ขอให้นึกถึงประชาชนบ้าง และอยากให้ฟังเสียงประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศว่าต้องการอะไร ไม่ใช่ว่าจะมองแต่ผลประโยชน์ของตัวเอง และออกมาเคลื่อนไหวทำลายบรรยากาศของบ้านเมืองในขณะนี้ จนทำให้บ้านเมืองเกิดความเสียหาย ถ้าเป็นคนไทยรักประชาธิปไตยจริง ต้องฟังเสียงประชาชนส่วนใหญ่บ้าง”

นายสุภรณ์กล่าวอีกว่า จากผลสำรวจความคิดเห็น เชื่อได้ว่า ประชาชนเริ่มเบื่อหน่ายกับพรรคการเมืองที่เล่นการเมืองแบบเก่า ๆ ที่คอยแต่จะเล่นเกมการเมือง หวังอยากเข้ามาเป็นรัฐบาลโดยไม่สนใจกติกาบ้านเมือง รวมถึง ไม่ได้ทำนโยบายหรือประโยชน์เพื่อบ้านเมืองหรือปากท้องของประชาชน ซึ่งพรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล และพรรคร่วมฝ่ายค้าน ควรรับฟังเสียงของประชาชนด้วย อย่าเล่นการเมืองแบบน้ำเน่าเหมือนในอดีต ควรหันมาฟังเสียงประชาชนส่วนใหญ่ว่า ยังชื่นชอบนายกฯ ให้อยู่ต่อ และชอบนโยบายของรัฐบาลที่ดูแลถึงมือประชาชนอย่างแท้จริง

ก่อนหน้านั้น วันที่ 15 พ.ย. ที่ผ่านมา นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผย ผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง คนละครึ่ง พึ่งได้ โดยจากการสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 1,121 ตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.6 ระบุว่า ช่วย กระตุ้นเศรษฐกิจ เจ้าของร้านค้ารายย่อย พึ่งได้ ที่น่าสนใจ คือ ทั้งกลุ่มเยาวชนและไม่ใช่เยาวชนส่วนใหญ่สนับสนุนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ต่อ ถ้ามีโครงการช่วยเหลือประชาชนแบบนี้ออกมาเรื่อย ๆ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.5 สนับสนุนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ต่อ ถ้ามีโครงการช่วยเหลือประชาชนแบบนี้ออกมาเรื่อย ๆ

นอกจากนี้ กลุ่มประชาชนทุกกลุ่มรายได้ส่วนใหญ่สนับสนุนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ และที่น่าพิจารณาคือ ถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง จะเลือกพรรคการเมืองใด เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังโครงการคนละครึ่ง พบว่า คนจะเลือกพรรคพลังประชารัฐเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 10.9 ก่อนโครงการคนละครึ่ง มาอยู่ที่ร้อยละ 27.7 หลังโครงการคนละครึ่ง ในขณะที่ คนจะเลือกพรรคร่วมรัฐบาลไม่แตกต่างกัน คือร้อยละ 5.7 ก่อนโครงการฯ และร้อยละ 5.8 หลังโครงการฯ ขณะที่ พบอีกว่า คนจะเลือกพรรคเพื่อไทย ลดลงจำกร้อยละ 9.3 ก่อนโครงการฯ มาอยู่ที่ร้อยละ 2.5 หลังโครงการฯ และพรรคก้าวไกล (พรรคอนาคตใหม่เดิม) ลดลงจากร้อยละ 13.0 ก่อนโครงกำรฯ มาอยู่ที่ร้อยละ 2.1 หลังโครงการฯ