อานนท์เผยแล้วข้อความแก้รธน.หมวด2 สถาบันฯ พบเนื้อหาสุดเหิมเกริมจาบจ้วง

3306

จากที่มีการชุมนุม Mob Fest โดยได้หันหลังชู 3 นิ้ว เมื่อขบวนเสด็จผ่าน และมีการนำผ้าขาวคลุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ทั้งประกาศหนุนแก้รัฐธรรมนูญทุกมาตรา ห้ามปัดตกร่างประชาชน ขณะธนาธรพร้อมครอบครัวโผล่ร่วม

ทั้งนี้โดยเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2563 ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถ.ราชดำเนิน เครือข่ายผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลหลายองค์กร ร่วมกันจัดกิจกรรมชุมนุม Mob Fest #แก้ได้ถ้าแก้รัฐธรรมนูญ เพื่อปราศรัยเรียกร้องในประเด็นต่างๆ ทั้งการเมืองและปัญหาสิทธิด้านอื่นๆ รวมถึงมีการแสดงดนตรีและแสดงผลงานศิลปะ ต่อมาเวลา 14.45 น. ภายหลังรถขบวนของกลุ่มนักเรียนเลว ซึ่งนัดชุมนุมกันที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการในเวลา 13.00 น. และได้เดินทางมาถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยร่วมกับ Mob Fest ได้มีการนำป้ายผ้าสีขาวขนาดยักษ์มาปูลงบนพื้น เพื่อให้ผู้ชุมนุมพ่นสีและเขียนข้อความเรียกร้องต่างๆ

ต่อมากลุ่ม Mob Fest ได้ออกแถลงการณ์มีเนื้อหาเรียกร้องตามหลักการ 4 ข้อ สรุปได้ว่า 1.สมาชิกรัฐสภาต้องเปิดทางสู่การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ในทุกหมวดทุกมาตรา 2.นายกฯ ต้องลาออก และเปิดทางแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อร่างใหม่ทั้งฉบับ 3.ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนต้องไม่ถูกปัดตกในสภา และต้องไม่ถูกแปรญัตติให้เป็นอื่น 4.รัฐธรรมนูญทุกหมวดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ จะต้องถูกนำมาพิจารณาใหม่ให้สมเหตุสมผล ทันต่อยุคสมัย

อย่างไรก็ตามสำหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี 2560 ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น พบว่ามีเพียงหมวดเดียวที่เกี่ยวข้องกับสถาบันฯ นั่นคือ  หมวด 2 พระมหากษัตริย์ ซึ่งมีทั้งหมด 19 มาตรา คือตั้งแต่มาตรา 6 – มาตรา 24

ล่าสุดวันนี้(16พ.ย.63) นายอานนท์ นำภา ทนายความด้านสิทธิมนุษยชน และแกนนำกลุ่มคณะราษฏร 2563  ได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก ระบุถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด2ด้วยว่า

แก้รัฐธรรมนูญหมวด 2

พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งหน้าที่ในการรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ห้ามสนับสนุนหรือให้ความเห็นชอบการรัฐประหารหรือการกระทำใดอันเป็นการบ่อนทำลายระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือบ่อนทำลายสิทธิเสรีภาพของปวงชน”

ที่มา : เฟซบุ๊ก อานนท์ นำภา