ส.ว.สมชาย ไขคำตอบ ทำไมนักธุรกิจการเมือง-คนแดนไกล อยากล้มรัฐธรรมนูญ ให้มีส.ส.ร.ร่างรธน.ใหม่ทั้งฉบับ

2901

นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีที่ว่า ไขคำตอบ ทำไมคนแดนไกล-นักธุรกิจการเมือง อยากล้มรัฐธรรมนูญ โดยระบุว่า “รู้มั้ยว่าทำไมนักธุรกิจการเมืองและคนแดนไกลจึงอยากล้มรัฐธรรมนูญ ให้มี ส.ส.ร. ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ โดยสร้างเงื่อนไขลวงว่าจะไม่ยอมแก้หมวด 1 หมวด 2 เพราะแท้จริงแล้ว

พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์นั้นยังมีอีกในหลายมาตราที่เกี่ยวเนื่อง ไม่รวมที่คนบางพวกเตรียมตัวที่จะหาทางเข้าไปเป็น ส.ส.ร. หรือกรรมการยกร่างโดยใช้ม็อบกดดันคู่ขนานไปด้วย เพื่อแปรญัตติเติมบางมาตราที่ไม่พึงประสงค์เข้าไปในหมวดอื่นและมาตราอื่น เช่นเรื่องตัดงบประมาณหรือลดทอนเรื่องบางประการ (จะค่อย ๆ ทยอยอธิบายทีหลังครับ)

แต่เอาเรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ที่นักธุรกิจการเมืองและคนแดนไกลเกลียดชังนี้ก่อนครับ โดยเฉพาะ พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ทำให้คดีทุจริตไม่มีอายุความและเร่งรัดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจาณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ เป็นต้น เพราะเมื่อมีรัฐธรรมนูญใหม่ย่อมต้องยกเลิกของเก่าและมีพรบประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ทั้งหมด นึกสิครับว่าใครเป็นคนเขียนและหน้าตาเนื้อหา พ.ร.ป. จะปราบโกงหรือเอื้อโกงกันดี ไม่อยากคาดเดาครับ เพราะเดาถูกทุกที5555