อดีตผู้พิพากษาฯ ชี้เดือด ไอลอว์ รับเงินต่างชาติ ไม่ควรมีสิทธิเสนอญัตติ แก้ไขรัฐธรรมนูญ

2960

ชัดเจนที่สุด!! อดีตผู้พิพากษาฯ ชี้เดือด “ไอลอว์” รับเงินต่างชาติ ไม่ควรมีสิทธิเสนอ “ญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ”

จากกรณีที่ทางด้านของ ไอลอว์ หรือ iLaw ที่เป็นหัวเรือใหญ่ในการสนับสนุนและรวบรวมรายชื่อเสนอแก้ร่างรัฐธรรมนูญ และออกมายอมรับชัดเจนว่าเป็นองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจากต่างชาติ ทำให้ประชาชนไทยส่วนใหญ่เกิดความไม่พอใจ และไม่ยินยอมที่จะให้องค์กรที่ได้รับเงินสนับสนุนจากต่างชาติมาแทรกแซงกินการในไทย

ล่าสุดทางด้านของ “นายชูชาติ ศรีแสง” อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา ได้โพสต์ข้อความในประเด็นดังกล่าวผ่านเฟสบุ๊กส่วนตัว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้..

…..ไอลอว์เป็นองค์กรที่รับเงินสนับสนุนจากต่างชาติโดยเฉพาะจากหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยนายจอร์จ โซรอส ผู้มีส่วนทำให้ประเทศไทยต้องประสบวิกฤติการณ์ทางการเงินในปี 2540
…..ดังนั้นไอลอว์จึงไม่ควรมีสิทธิในการเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะเท่ากับให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงครอบงำการแก้ไขรัฐธรรมนูญของไทย
…..ทั้งปรากฎว่าญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญของไอลอว์ได้ขอให้ยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วย

…..การยกเลิกกฎหมายดังกล่าวย่อมมีผลเป็นยกเลิกการลงโทษผู้ที่ถูกศาลได้พิพากษาลงโทษในคดีทุจริตตามกฎหมาย ป.ป.ช. ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้ดำเนินการสอบสวนและฟ้องคดีต่อศาล
…..นายทักษิณ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายประชา มาลีนนท์ ฯลฯ ก็จะกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ เดินทางกลับประเทศไทยได้อย่างสบาย
…..นี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทย