จีนสั่งระงับ อาหารแช่เย็นนำเข้าด่วน หลังพบโควิด-19 ระบาดเป็นกลุ่มก้อน

2035

มีรายงานข่าวระบุว่า สำนักบริหารศุลกากรทั่วไป (GAC) ของจีน ประกาศระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิตอาหารในอุตสาหกรรมห่วงโซ่ความเย็น 99 รายจาก 20 ประเทศที่มีรายงานการตรวจพบการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) แบบเป็นกลุ่มก้อนในหมู่พนักงาน

โดยสำนักบริหารฯ แถลงว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางมาตรการป้องกันมิให้เกิดผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ติดเชื้อจากต่างประเทศ ผ่านทางการนำเข้าอาหารในอุตสาหกรรมห่วงโซ่ความเย็น โดยปี้เค่อซิน เจ้าหน้าที่ของสำนักบริหารฯ เผยว่าในบรรดาบริษัท 99 ราย มีบริษัทที่ระงับการส่งออกมายังจีนโดยสมัครใจ 82 ราย เนื่องจากการระบาดใหญ่ครั้งนี้

อย่างไรก็ดี จีนได้พยายามยกระดับการเฝ้าระวังความเสี่ยงของโรคโควิด-19 จากอาหารนำเข้าในอุตสาหกรรมห่วงโซ่ความเย็น ผ่านการสุ่มทดสอบตัวอย่างกรดนิวคลีอิก โดยเมื่อนับถึงเที่ยงคืนของวันพุธ (11 พ.ย.) สำนักบริหารฯ ได้ดำเนินการทดสอบตัวอย่างแล้ว 873,475 รายการ ซึ่งในจำนวนนี้มีผลตรวจเป็นบวก 13 รายการ

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

ขณะเดียวกัน สำนักบริหารฯ จะปรับใช้มาตรการป้องกันในกรณีฉุกเฉินด้วยการระงับการสำแดงผลิตภัณฑ์นำเข้าของบริษัทผู้ผลิตอาหารจากต่างประเทศเป็นเวลา 1-4 สัปดาห์ หากตรวจพบไวรัสในอาหารหรือบรรจุภัณฑ์ โดยมาตรการดังกล่าวได้ถูกนำไปใช้กับบริษัทผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศแล้ว 8 ราย และเรือประมงอีก 6 ลำ เมื่อนับถึงเที่ยงคืนของวันพุธ (11 พ.ย.) ที่ผ่านมา