ซูเปอร์โพล เตือนเฝ้าระวัง “ต่างชาติครอบงำไทย” เสียเปรียบหนัก อาจถึงขั้นสูญเสียสมบัติชาติ

4469

ซูเปอร์โพล เผยชัด ไทยเสียเปรียบถูกต่างชาติครอบงำ ร้ายที่สุดอาจทำให้เกิดการสูญเสียสมบัติชาติไทย รัฐบาลและประชาชนควรเฝ้าระวัง

ในวันที่ 13 พ.ย.63 ทางด้านของ ซูเปอร์โพล ได้เปิดผลการสำรวจประชาชนในเรื่อง “ชาติมหาอำนาจ กับ การครอบงำไทย” โดยการสุ่มสำรวจทั้งสิ้น 1,743 กลุ่มตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 5-12 พ.ย.63

ซึ่งคำถามหลังๆมี คือความได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องการค้าระหว่างประเทศ กับ ชาติมหาอำนาจ ในอดีต โดยประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 85.6 ระบุ ประเทศไทย “เสียเปรียบ” และ ร้อยละ 14.4 ระบุ “ไม่เสียเปรียบ”

ในส่วนของคำถามอิงปัจจุบัน เช่น การใช้ นอมินี คนไทย เกิดศูนย์การค้าใหม่ๆ ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในระบบออนไลน์ และ ออฟไลน์ พบว่าเสียงส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.7 ระบุ “เสียเปรียบ” และ ร้อยละ 15.3 ระบุ “ไม่เสียเปรียบ”
ในส่วนของคำถามอิงอนาคต จากการค้าธุรกิจระหว่างประเทศ กับ ชาติมหาอำนาจ ในโครงการต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้น ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 88.2 ระบุ “จะเสียเปรียบ” และ ร้อยละ 11.8 ระบุ “ไม่เสียเปรียบ”

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

ทั้งนี้ทางด้านของ ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล ก็ได้สรุปในประเด็นดังกล่าวว่า คนไทยส่วนใหญ่รู้สึกประเทศไทยเสียเปรียบชาติมหาอำนาจ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยมองว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากการเข้ามาลงทุนการค้า ของชาติมหาอำนาจ

ที่น่ากลัวเข้าไปใหญ่คือ ความสูญเสียสมบัติชาติไทย ซึ่งอาจจะสร้างความเลวร้ายยิ่งกว่าการชุมนุมที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน รัฐบาลและประชาชนควรช่วยกันจับตามองเฝ้าระวังรักษาผลประโยชน์ชาติ จากการครอบงำของประเทศมหาอำนาจ