อดีตพระพุทธะอิสระ ชำแหละ การปกครองคณะสงฆ์ไทยเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

1908

อดีตพระพุทธะอิสระ ชี้ การปกครองคณะสงฆ์ไทยเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่คณะสงฆ์ไทยจะต้องหันมายึดถือปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย

จากกรณีที่มีพระภิกษุ-สามเณร ออกมาร่วมชุมนุมสาธารณะหรือประท้วงทางการเมืองหลายครั้ง ซึ่งมีสื่อมวลชนและประชาชนได้ถ่ายรูป นำมาเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม เพราะไม่ใช่กิจของสงฆ์ ส่งผลทำให้เป็นที่ครหา ข้อตำหนิติเตียนของพุทธมามกะเป็นอย่างมาก ต่อมาทางด้าน นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ร้องมหาเถระ-สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ เร่งจับสึกเหล่าอลัชชี ร่วมม็อบการเมือง

ล่าสุดทางด้าน อดีตพระพุทธะอิสระ ได้โพสต์ข้อความของกรณีที่การปกครองคณะสงฆ์ไทย ที่โยนให้ฆราวาสบังคับใช้กฎหมายเข้ามาแก้ปัญหาของคณะสงฆ์ โดยระบุข้อความว่า

การปกครองคณะสงฆ์ไทยเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เอะอะอะไรก็โยนให้ฆราวาสบังคับใช้กฎหมายเข้ามาแก้ปัญหาของคณะสงฆ์
ทั้งที่พระพุทธเจ้าทรงประทานพระธรรมวินัย กำหนดวิธีระงับอธิกรณ์ คือ เรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังฆมณฑลเอาไว้ เรียกวิธีนั้นว่า อธิกรณสมถะ เป็นวิธีระงับอธิกรณ์หรือวิธีระงับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในการปกครองคณะสงฆ์

จากการเฝ้าสังเกตไม่ว่าจะในอดีตและปัจจุบัน องค์การปกครองคณะสงฆ์ เรียกสั้นๆ ว่า มหาเถระสมาคมและเจ้าคณะปกครองแต่ละชั้นมีบทบาทในการแก้ปัญหาคณะสงฆ์น้อยมาก
ไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวน้อยใหญ่ในคณะสงฆ์อย่างไร ก็โยนให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้กฎหมายดำเนินการอยู่ท่าเดียว
แบบนี้เราจะมีมหาเถระสมาคมและเจ้าคณะปกครองเอาไว้ทำไม ?

มันควรจะถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่คณะสงฆ์ไทยจะต้องหันมายึดถือปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย ที่พระบรมศาสดาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้
ไม่ใช้เอะอะอะไรก็โยนให้เจ้าหน้าที่รัฐบังคับใช้กฎหมาย บังคับใช้กฎหมาย แล้วละเลยพระธรรมวินัยอย่างที่เป็นอยู่ในเวลานี้ไง ด้วยเหตุนี้แหละ พุทธะอิสระจึงเรียกร้องให้ปรับแก้ พรบ.คณะสงฆ์ ให้สอดคล้องตามหลักพระธรรมวินัย ไม่ว่าจะออกกฎหรือระเบียบใดๆ จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระธรรมวินัย ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
เช่นนี้ต่างหากเหล่า ที่จะป้องกันไม่ให้ฆราวาสมาปกครองคณะสงฆ์ ตามที่หวาดกลัวกัน

พุทธะอิสระ