กก.อิสลาม แถลง “พวกเรายืนอยู่ข้างประเทศไทย ไม่ยุ่งการเมือง” ย้ำคนมุสลิม เคารพรักสถาบันพระมหากษัตริย์

2427

กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ยืนยันว่าองค์กรหลักด้านศาสนาอิสลาม “ไม่ได้เลือกข้างทางการเมือง” ในการจัดกิจกรรม รวมพลังมุสลิมฯ

นายสมัย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์หลายสมัย กล่าวว่า ในขณะที่สังคมกำลังมีความสับสนไขว้เขวซึ่งเป็นผลพวงจากความเห็นต่างทางการเมือง องค์กรศาสนาอิสลามที่ได้รับการรับรองตาม พ.ร.บ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม ได้แก่ จุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เห็นว่าเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ใช่เรื่องการเมือง แต่เป็นองค์ประกอบหลักของประเทศ มุสลิมเองก็ต้องการให้สังคมรับรู้และเข้าใจว่า “พวกเรานั้นยืนอยู่ข้างประเทศไทย”

“เราไม่ได้ยืนอยู่ข้างใดข้างหนึ่งในทางการเมือง เพราะว่าการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยตลอด แต่ประเทศชาติเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เราจึงจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อยืนยันในเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในฐานะที่เป็นคนไทยที่จะต้องรักชาติ เพราะเราสำนึกดีว่าไม่มีประเทศไหนที่ดีไปกว่าประเทศไทยอีกแล้วในเรื่องของการให้สิทธิเสรีภาพทางศาสนาแก่คนที่นับถือศาสนาอิสลาม และในฐานะที่พระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก พวกเราจึงได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้แสดงออก” เขาระบุ

แต่ได้หยิบยกตัวบทที่ท่านนบีมูฮัมหมัดาสอนว่าถ้าคนไม่สำนึกในบุญคุณของผู้มีพระคุณ ก็เหมือนกับว่าเขาไม่ได้สำนึกในบุญคุณของพระผู้เป็นเจ้า
“ในเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงมีบุญคุณต่อพสกนิกร ประชาชนจึงควรจะสำนึกในบุญคุณของพระมหากษัตริย์” นายสมัยขยายความ

นายสมัยย้ำว่า คนมุสลิมทั้งประเทศสำนึกในบุญคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ มีเพียงคนส่วนน้อยที่ฟังข้อมูลฝ่ายเดียวหรือรับข้อมูลจากสื่อที่ทำให้เกิดความเข้าใจไขว้เขว และเขาเชื่อว่า “คนที่เป็นกลุ่มปฏิกษัตริย์นิยมไม่ได้มีมากไปกว่าคนที่นิยมกษัตริย์

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

ดร. ดวงยิหวา อุตรสินธุ์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก วิทยาเขตอาบูดาบี ให้สัมภาษณ์ทางออนไลน์จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ว่า
“การสำนึกในบุญคุณเป็นสิ่งที่ชาวมุสลิมพึงกระทำอยู่แล้ว ต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณ ซึ่งเธอเห็นว่า การสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก็เป็นสิ่งที่ทำได้ แต่การบูชากับการเคารพรักเป็นเรื่องต่างกัน และไม่ควรที่จะมาเทียบกัน “