รัฐบาลเยอรมนี ยืนยัน ไม่พบหลักฐาน พระมหากษัตริย์ไทย ละเมิดกฎหมาย

4845

เป็นทางการแล้ว!! รัฐบาลเยอรมนี ยืนยัน ไม่พบหลักฐาน “พระมหากษัตริย์ไทย” ละเมิดกฎหมาย ระหว่างเสด็จเยอรมนี!!

เมื่อวันที่ 11 พ.ย.63 ที่ผ่านมา ทางด้านของ สำนักข่าวบลูมเบิร์ก ได้เปิดเผยรายงานจาก German Press Agency DPA ที่ได้ระบุถึงข้อมูลของ กระทรวงต่างประเทศเยอรมนี ในเรื่องที่รัฐบาลเยอรมนี ไม่พบหลักฐานที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ ของประเทศไทย ทำผิดกฎหมายในประเทศเยอรมนี

ซึ่งสำนักข่าวได้อ้างอิงจากการที่มีกลุ่มประท้วงในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ภายในประเทศไทย ได้ยื่นหนังสือให้รัฐบาลเยอรมนี ตรวจสอบพระมหากษัตริย์ ของประเทศไทย ว่ามีการใช้อำนาจอธิปไตยระหว่างเสด็จประทับที่เยอรมนี หรือไม่ โดยได้ยื่นเป็นหนังสือกดดันที่ สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีในกรุงเทพมหานคร

โดยยังได้มีการอ้างถึง แถลงการณ์ของกระทรวงต่างประเทศ ที่ตั้งกระทู้ถามตอบจากสภาผู้แทนราษฎรเยอรมนี โดยระบุว่า “รัฐบาลเยอรมนี ไม่พบหลักฐานใดๆที่เชื่อได้ว่า พระมหากษัตริย์ไทย มีการตัดสินพระทัยในระหว่างประทับในประเทศเยอรมนี”

นอกจากนี้ กระทรวงต่างประเทศเยอรมนี ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยว่า ทางกระทรวงฯคาดหวังเสมอว่า พระมหากษัตริย์ไทย ไม่ทรงตัดสินพระทัยใดๆที่ขัดต่อกฎหมายเยอรมนี และกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงสิทธิมนุษยชนในระดับนานาชาติ