บริษัทยักษ์ใหญ่ภูเก็ต ไม่อนุญาตให้ คณะก้าวหน้า ใช้ห้องประชุมในการปราศรัย

24025

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ได้ประกาศยกเลิกการจองห้องประชุมของ “คณะก้าวหน้า” ในการเปิดตัวผู้สมัครนายก อบจ.ภูเก็ต

จากกรณีที่ทางด้านของ คณะก้าวหน้าได้มีประกาศว่า ในวันที่ 14 พ.ย.63 ทางด้านของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ได้เตรียมงานเปิดตัว ผู้สมัครนายก อบจ.ภูเก็ต และ ส.อบจ.คณะก้าวหน้า ในเวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมหมี่หุ้นแกงปู บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง BAAN BEYOND ชั้น 1

ล่าสุดทางด้านของ บริษัท พัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัท ภูเก็ต พัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) ได้เปิดเผยแล้วว่าทำการยกเลิกการจัดกิจกรรมดังกล่าวของคณะก้าวหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีแถลงการณ์ดังต่อไปนี้

บริษัท พัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ จำกัด เรื่อง งานแถลงข่าว “เปิดตัวผู้สมัคร นายก อบจ./ส.อบจ.ภูเก็ต และนโยบายเพื่อชาวภูเก็ต”

ตามที่ปรากฏในสื่อโดยทั่วไปถึงการจัดกิจกรรมงานแถลงข่าว เปิดตัวผู้สมัครทางการเมือง ณ ห้องประชุมหมี่หุ้นแกงปู บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ซึ่งทางบริษัทฯ ทราบจากสื่อในภายหลังถึงการจัดกิจกรรมดังกล่าวของผู้ประสานงานการใช้ห้องประชุม

บริษัท พัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ จำกัด ซึ่งเป็นผู้บริหารการให้บริการพื้นที่และห้องประชุม และเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่า ทางบริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นแต่อย่างใด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวขัดต่อเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่จะต้องดำรงในความเป็นกลางทางการเมือง จึงได้แจ้งยกเลิกการให้บริการไปยังผู้ประสานงานการใช้ห้องประชุมในวันและเวลาดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว