อุ๊ หฤทัย รวมพลหน้าสภา ประกาศ 3 จุดยืนค้านแก้ไขรธน. ไม่ยอมให้ละเมิดสถาบันฯศูนย์รวมจิตใจคนไทย

1788

น.ส.หฤทัย ม่วงบุญศรี หรือ “อุ๊ หฤทัย” ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มไทยภักดี พร้อมนายศาตรา โตอ่อน นักวิชาการอิสระ ได้นำมวลชนจำนวนหนึ่งมาแสดงพลังบริเวณหน้าอาคารรัฐสภา เพื่ออ่านแถลงการณ์และจุดยืนในการต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ น.ส.หฤทัย ประกาศจุดยืน 3 ข้อ โดยระบุว่า
1.เรียกร้องให้มีการยุติกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 เนื่องจากมีข้อมูลปรากฎว่าผู้สนับสนุนให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นมีกลุ่มทุนต่างชาติอยู่เบื้องหลัง ซึ่งจะกระทบต่ออธิปไตยของคนไทย ทั้ง ๆ ที่คนไทยมากกว่า 16 ล้านคนลงประชามติเห็นชอบกับรัฐธรรมนูญ และทำให้ประเทศเกิดความอ่อนแอจนเกิดการแทรกแซงในที่สุด ดังนั้น เราจะไม่ยอมให้แก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างเด็ดขาด

2.การพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เป็นกระชากหน้านักการเมืองออกมา เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้ช่วยให้เกิดการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน ซึ่งเป็นประเด็นที่นักการเมืองไม่เคยนำเสนอต่อประชาชนแม้แต่น้อย ในทางกลับกัน การแก้ไขรัฐธรรมนูญมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการยกเลิกส.ว. ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในฐานะเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่เลือกบุคคลเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระเพื่อเข้าไปทำหน้าที่ปราบการทุจริต ดังนั้น การแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงเป็นไปเพื่อเกิดการทุจริต
3.หากเกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เกรงว่าจะมีการพยายามแก้ไขเนื้อหาในหมวดสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยที่จะถูกล่วงละเมิดไม่ได้