ในหลวง ทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เอง พระราชินีทรงเป็นผู้ช่วยนักบิน เสด็จฯกลับจากอุดรธานี (คลิป)

3703

ในหลวง ทรงขับเครื่องบินพระที่นั่ง พระราชินี ทรงเป็นผู้ช่วยนักบิน เสด็จฯกลับจากอุดรธานีด้วยพระองค์เอง

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุดรธานี ณ ที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และทรงมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จ

โดยมีพสกนิกรสวมใส่เสื้อสีเหลืองและเสื้อสีส้ม ซึ่งเป็นสีประจำจังหวัด มาเฝ้าฯ รับเสด็จอย่างเนืองแน่น พร้อมโบกธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย วปร. และธงพระนามาภิไธย สท. พร้อมเปล่งเสียงถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้องอันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ภายหลังการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีที่จังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับเครื่องบินพระราชพาหนะกลับด้วยพระองค์เองในพระราชสถานะนักบินที่1 พร้อมกันนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงร่วมขับเครื่องบินในพระราชสถานะนักบินผู้ช่วยในครั้งนี้ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าล้นเกล้าทั้งสองพระองค์นั้นทรงมีพระปรีชาสามารถในการทรงขับเครื่องบินโดยแท้จริง

ชมคลิป

ขอบคุณคลิปจาก : hermajestyqueen_suthida