บอร์ดกองทุนฯไฟเขียว!?! อัดฉีดงบฯ 1.6 หมื่นล้านให้กองทุนหมู่บ้าน 7.9 หมื่นแห่งๆละ 2 แสนบาท มกราคม’64

2210

กองทุนหมู่บ้านฯ(กบท.) เปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมอัดฉีดเงิน 1.6 หมื่นล้านจากเงินกู้ฯ 4 แสนล้านบาท ให้กับกองทุนหมู่บ้าน 7.9 หมื่นแห่งทั่วประเทศ  วงเงินหมู่บ้านละ 2 แสนบาทในโครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน หวังเพิ่มการสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้เพิ่มลงพื้นที่ชุมชนฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง  คาดอนุมัติรายละเอียดและเงินเริ่มทยอยลงระบบเศรษฐกิจต้นปี 2564


นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน ในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เปิดเผยผลการประชุมเมื่อวันที่ 6 พ.ย.ที่ผ่านมาว่า ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยที่เกิดจากโควิด-19 นอกจากส่งผลลบอย่างมากต่อเศรษฐกิจในปีนี้ซึ่งจะยังส่งผลกระทบต่อไปยังเศรษฐกิจในปีหน้า การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจยังมีข้อจำกัดมาก โดยเฉพาะในแง่ของกำลังซื้อของเศรษฐกิจในระดับฐานรากจึงจำเป็นที่ต้องมีมาตรการทางเศรษฐกิจต่อเนื่องเม็ดเงินส่วนหนึ่งที่จะลงไปยังเศรษฐกิจในระดับฐานรากก็คือ โครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 วงเงิน 1.6 หมื่นล้านบาท โดยโครงการเป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการแล้วโดยเป็นหนึ่งในโครงการที่บรรจุไว้ในแผนโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโควิด-19 โดยให้ใช้เงินกู้จากวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ 4 แสนล้านบาท 

อย่างไรก็ตามโครงการนี้มีความล่าช้าเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนทั้งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีการปรับเปลี่ยนในช่วงการปรับ ครม.ครั้งที่ผ่านมา รวมทั้งการจัดทำรายละเอียดโครงการต่างๆมีค่อนข้างมากจึงมีการพิจารณาโครงการค่อนข้างนาน 

รักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่าที่ประชุมบอร์ดกองทุนหมู่บ้านเห็นชอบร่วมกันให้เร่งรัดเพื่อให้เม็ดเงินลงทุนไปเร็วมากที่สุดเพื่อให้เป็นโครงการที่จะช่วยเพิ่มกำลังซื้อในท้องถิ่นและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ สร้างการกระจายรายได้ภายในชุมชนที่เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ 

ตามขั้นตอน สทบ.จะกลับไปทำรายละเอียดโครงการทั้งหมดมาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ พิจารณาอีกครั้งภายใน 2 เดือน จากนั้นจะเสนอโครงการเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ฯที่สศช.ดูแลอยู่เพื่อให้ สศช.นำเสนอเรื่องนี้ขอความเห็นชอบจาก ครม.อีกครั้ง

สำหรับโครงการนี้ สทบ.ได้ขออนุมัติเงินให้กับกองทุนหมู่บ้าน 79,604 แห่งทั่วประเทศ กองทุนละ 200,000 บาท วงเงินรวมประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาท เพื่อให้กองทุนฯและชุมชนในหมู่บ้านทั่วประเทศนำไปสร้างรายได้เพิ่มให้กับคนในชุมชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ทั้งนี้เบื้องต้นได้กำหนดแนวคิดในการเสนอโครงการของกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศไว้ 3 แนวทาง คือ

1.โครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอาชีพในชุมชน 2.โครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนและ 3.โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ส่วนการค้าขายสินค้าระหว่างชุมชน สทบ.กำลังวางแผนที่จะช่วยพัฒนาแอพพลิเคชั่นและระบบการค้าออนไลน์เพื่อสนับสนุนการค้าขายระหว่างชุมชนต่อไป