อานนท์เหิมหนัก!ส่งราษฏรสาส์นถึงสถาบัน รับม็อบล่วงเกินหลายครั้งพร้อมรับโทษ

18835

จากที่วันนี้(8พ.ย.63) นายอานนท์ นำภา ทนายความสิทธิมนุษยชน และแกนนำกลุ่มคณะราษฏร2563 ได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กระบุ ราษฎรสาส์น 8 พฤศจิกายน 2563 เรียน ในหลวงวชิราลงกรณ์ ซึ่งมีเนื้อหาหมิ่นเหม่ต่อการจาบจ้วงล่วงละเมิด จึงขอนำบางส่วนมาเผยแพร่

“ขณะที่ท่านได้อ่านจดหมายฉบับนี้ ขอให้ท่านทราบว่า ราษฎรเรือนแสนเรือนล้านก็กำลังเขียนจดหมายถึงท่านเช่นกระผมตอนนี้ และนี่คือเสียงของพวกเราผู้เป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้จริง

นับแต่ท่านได้ขึ้นครองราชย์ต่อจากในหลวงภูมิพล พวกเราเหล่าราษฎรได้ติดตามด้วยความหวังว่าสถาบันกษัตริย์ภายใต้การนำของท่านจะปรับตัวให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่ ร่วมสร้างสังคมที่เคารพสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียม เป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุขของรัฐภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง สามารถเชิดหน้าชูตาตาต่อนานาอารยะประเทศ แต่การก็หาได้เป็นเช่นนั้นไม่

แน่นอนว่าในการแสดงออกของราษฎรครั้งนี้ อาจมีการล่วงเกินท่านไปบ้างในหลายครา กระผมขอน้อมรับความผิดพลาดและโทษทัณฑ์ถ้าหากมี แต่อยากให้ท่านมองมันเป็นแค่กระพี้ เพราะแก่นของการแสดงออกของพวกเราในคราวนี้คือความหวังดีที่อยากให้บ้านเมืองเป็นอารยะ ราษฎรมีสิทธิเสรีภาพเสมอภาคกัน มุ่งหมายให้สถาบันกษัตริย์ได้ปรับตนอยู่ในระบอบอย่างสง่างามในสังคม ไม่ได้มุ่งหวังจะทำลายล้างแต่อย่างใด

กระผมทราบว่าท่านคงได้รับข้อมูลที่อาจมีคนเจตนาร้ายต่อพวกเราหรืออาจมุ่งหวังผลประโยชน์แอบอิงท่าน ใส่ร้ายพวกเราจนเกินจริง ให้ข้อมูลท่านเพียงด้านเดียว หรืออาจมีกระทั่งเสนอแนะให้ท่านกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อพวกเรา กระผมขอให้ท่านระมัดระวังคนพวกนั้นไว้ พวกเขาไม่ได้มีเจตนาดีต่อท่าน หากแต่มุ่งหวังจะอ้างท่านมาทำร้ายพวกเราเท่านั้น กระผมขอให้ท่านได้เปิดใจ พูดคุยกับพวกเราเพื่อแก้วิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

“สัญญะแห่งความขัดแย้ง” ข้อแรกที่พวกเราเรียกร้องต่อรัฐคือ ให้เอาพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กับพวกออกไปจากอำนาจ หากปล่อยให้คนคนนี้และคณะบริหารประเทศต่อไปย่อมนำพาประเทศสู่วิกฤติจนยากจะเยียวยาและย่อมเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาทั้งปวงที่กำลังเกิดขึ้น จากนั้นเราต้องการรัฐธรรมนูญใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยและมีท่านอยู่ในรัฐธรรมนูญนั้นอย่างเหมาะสม และอยากเห็นท่านร่วมปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ร่วมกับพวกเรา

วันนี้จะมีการชุมนุมที่ถนนราชดำเนิน และมีจดหมายอีกหลายแสนหลายล้านฉบับส่งถึงท่าน หวังว่าท่านจะรับฟัง
เขียนที่เชียงใหม่ ขณะมารับทราบข้อกล่าวหาจากการชุมนุมเพื่อให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์

ที่มา : เฟซบุ๊ก อานนท์ นำภา
**หมายเหตุ เนื่องด้วยข้อความส่วนใหญ่หมิ่นเหม่ต่อการจาบจ้วงล่วงละเมิด จึงนำบางส่วนมาลง รายละเอียดทั้งหมดมีอยู่ในเฟซบุ๊ก อานนท์ นำภา