มส. โยนเจ้าคณะฝ่ายปกครอง พระร่วมม็อบ ผิดต้องลาสิขาหรือไม่?

3068

สืบเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่ร้อนระอุ ทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์และแสดงความคิดมากมายหลายฝั่งในสังคมจากคนหลายกลุ่ม รวมถึงมีพระสงฆ์สามเณรแสดงออกทางการเมืองหลายรูปแบบทั้งเข้าร่วมชุมนุม และแสดงความเห็นผ่านบทความหรือบทกลอนจำนวนมาก

ล่าสุดนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษก พศ.เผยกว่า มหาเถรสมาคม (มส.) ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยมีมติขอความร่วมมือ ขอให้เจ้าคณะปกครองตามลำดับชั้น กำกับดูแลคณะสงฆ์อย่างใกล้ชิด ไม่ให้คณะสงฆ์แสดงความคิดเห็นทางการเมืองในเชิงเสียดสี หรือมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม แต่สามารถทำได้ในกรณีใช้คติธรรมในเชิงสั่งสอน ตักเตือน โดยไม่ไปว่าร้ายเสียดสีใคร

ส่วนกรณีพระสงฆ์สามเณรที่เข้าร่วมชุมนุมจะถือว่ามีความผิดถึงขั้นต้องให้ลาสิกขาหรือไม่ นายสิปป์บวร เผยเป็นอำนาจการพิจารณาของเจ้าคณะฝ่ายปกครอง ทั้งนี้กรณีที่เข้าร่วมชุมนุมจนมีความผิดต้องคดีตามกฎหมาย จะมีการพิจารณาในอีกรูปแบบหนึ่ง แต่ขณะนี้ยังเป็นเพียงการพิจารณาในวัตรปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม ของพระสงฆ์สามเณร