ในหลวง พระราชินี พระราชทานเงินที่พสกนิกรทูลเกล้าฯถวาย ให้รพ.จุฬาฯ จัดซื้อเครื่องมือแพทย์

1421

เพจเฟซบุ๊ก “โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย” โพสต์ภาพและข้อความ ระบุว่า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้นำเงินพระราชทานจำนวน 45,806 บาท

เข้าร่วมสมทบทุน เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับอาคารศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Extended OPD)
ซึ่งเงินพระราชทานจำนวนนี้ พสกนิกร ที่ได้มาเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ทูลเกล้าฯถวาย หลังจากพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ขอทุกพระองค์จงทรงพระเจริญ

ที่มาเฟซบุ๊ก : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย