กลุ่มนร.เลวนัดม็อบใหญ่21พย. ฉุนณัฏฐพลดูหมิ่น ขู่ยกระดับไล่นายกฯด้วย

2767

จากที่วันนี้(6 พ.ย.63) กลุ่มนักเรียนเลว ได้มีการแถลงการณ์บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สืบเนื่องจากกลุ่มนักเรียนเลว และองค์กร จากนักเรียนโรงเรียนต่างๆได้จัดชุมนุมและกิจกรรมเรียกร้องให้เกิดแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนนั้น

ทั้งนี้รวมไปถึงระบบปัญหาการศึกษาภายในกระทรวงศึกษาธิการ มาอย่างต่อเนื่องแต่ในกระทรวงศึกษาธิการ นำโดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ มิได้สนใจแก้ปัญหา ตามข้อเรียกร้องของนักเรียน ขาดวุฒิภาวะการเป็นผู้นำ อ้างว่าการชุมนุมของนักเรียน มีผู้อยู่เบื้องหลัง ทั้งยังเพิกเฉยนักเรียนเผชิญปัญหาต่อไป

อีกทั้งยังสร้างภาพกับสื่อว่าตนฟังปัญหาจากนักเรียน การกระทำเช่นนี้เป็นการกระทำที่ดูหมิ่นนักเรียนเป็นอย่างมาก ไม่สมควรที่จะ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อีกต่อไป จึงได้ยื่นหนังสือให้นายณัฏฐพล ลาออก จากตำแหน่ง นายณัฏฐพลก็ไม่ดำเนินการใดๆ
หากการเรียกร้องกับกระทรวงศึกษาธิการ กับปัญหาที่อยู่ภายใต้ ความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการนั้น มิได้ทำให้ระบบการศึกษา พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น พวกเรานักเรียนจะยกระดับ ปัญหาไปที่ต้นตอผู้ที่เลือก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี นั่นคือพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ดังนั่นกลุ่มนักเรียนเลว และกลุ่มนักเรียนแนวร่วม จึงประกาศจัดชุมนุมครั้งใหญ่ ของนักเรียนขึ้นภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน เพื่อยกระดับการเรียกร้องให้เสียงนักเรียนไปให้ถึงผู้อยู่เบื้องหลังทุกคน การศึกษาไม่ได้รับการพัฒนา เพราะการเมืองมีปัญหา เราจะ เปล่งเสียงแห่งการเปลี่ยนแปลง ออกมาถ้าการเมืองดี เราจะมีการศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียมทั่วถึงและการเคารพสิทธิ