สธ.เผยรายชื่อประเทศมีความเสี่ยงโควิดต่ำ ชี้ไทยพร้อมรับ นทท. เข้าประเทศ

2038

สืบเนื่องจากกรณีที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล  ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเรื่องการลดเวลาการกักตัวจาก 14 วันเหลือ 10 วัน และให้ข้อเสนอแนะให้เน้นเรื่องความปลอดภัย การติดตามตัวได้ มีอาการป่วยหรือไม่ เข้มข้นการปฏิบัติตัวแบบ New normal

ล่าสุด 6 พฤศจิกายน 2563 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด – 19 ครั้งที่ 1/2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการลดจำนวนวันกักตัวจาก 14 วัน เหลือ 10 วัน สำหรับชาวต่างชาติ ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย

ในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำใกล้เคียงกับประเทศไทย ที่สรุป ออกมาในขณะนี้ คือ จีน ,เวียดนาม, ไต้หวัน, เกาหลีใต้, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ เป็นต้น ส่วนกลุ่มประเทศเสี่ยงสูง ยังคงใช้ระเวลากักตัว เพื่อติดตามอาการ 14 วัน เช่นเดิม

ส่วนการออกจาก สถานที่กักกันโรคที่รัฐกำหนด (Alternative State Quarantine : ASQ) ซึ่งเบื้องต้นกำหนดเป็นพื้นที่ส่วนกลาง สาธารณสุขจะมีมาตรการติดตามตัว ด้วยแอปพลิเคชันหรือกรณีอาจเกิดปัญหาจะโทรศัพท์สอบถามอาการ เน้นย้ำผู้ดูแลกลุ่มนักท่องเที่ยว ให้เคร่งครัดมาตรการป้องกันตัวเอง สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง และให้ไปท่องเที่ยวในเฉพาะจังหวัดที่สำรวจแล้วมีความพร้อม ทั้งการควบคุมป้องกันโรค สถานพยาบาล ประชาชนในพื้นที่ให้การยอมรับนักท่องเที่ยว

ซึ่งเบื้องต้นมี 10 จังหวัด ที่วางเอาไว้ โดยที่สามารถเปิดรายชื่อได้ ในขณะนี้ คือ ชลบุรี , บุรีรัมย์ เป็นต้น จังหวัดเหล่านี้ มีสถานที่กักกัน ที่ระบบควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาลรองรับ ทั้งนี้ทั้งหมด จะนำเสนอ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( ศบค. )เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป