วิษณุ เผยแนวทางสมานฉันท์ ถ้าคนอยู่เบื้องหลังม็อบราษฎร ไม่ยอมมาคุย ก็ไม่มีประโยชน์อะไร

2908

ในวันที่ 5 พ.ย.63 ได้มีรายงานว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยถึงกรณีที่กลุ่มราษฎรปฏิเสธไม่เข้าร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์

ซึ่งทางด้านของ นายวิษณุ ได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่า “ยังไม่อยากที่จะพูดอะไรตอนนี้ ให้พวกเขาได้พยายามกันก่อนดีกว่า เพราะถ้าเราลุกขึ้นมาติเตือนว่าไม่สำเร็จ ถ้าผมเป็นนายชวน ก็คงไม่อยากที่จะทำเหมือนกัน”

ทางด้านของ นายวิษณุ ได้กล่าวต่ออีกด้วยว่า “ถ้าสองกลุ่มขัดแย้งกัน วิธีแก้ปัญหาก็อาจจะเป็นอย่างหนึ่ง แต่ปัญหาอยู่ที่ไม่รู้ว่าใครขัดแย้งกับใคร จะพูดกับคนที่อยู่เบื้องหน้าหรือเบื้องหลังก็ไม่รู้”
“ในตอนนี้สังคมก็มองไปในแนวทางเดียวกันว่าแต่ละฝ่ายมีผู้อยู่เบื้องหลัง ทำให้ต้องคิดไปอีกว่าถ้าไม่เอาผู้ที่อยู่เบื้องหลังมาคุยกัน เอาแต่เบื้องหน้ามาคุยจะได้อะไรขึ้นมาแต่ที่ตนพูดไปก็เป็นแค่ทฤษฎี ถ้าให้ลงไปทำเองก็คงไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกัน เพราะไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลังอีกหรือไม่” นายวิษณุกล่าว