ชวนเมินม็อบไม่ร่วมกก.สมานฉันท์ เผยตนไม่คิดเป็นตัวกลางคุยอยู่แล้ว

1556

จากที่วันนี้(5 พ.ย.)63 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวถึงกลุ่มราษฎรประกาศไม่ร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์ ว่า คณะกรรมการยังไม่ได้ตั้งเลย อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดต่อขอความเห็นจากผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเพื่อขอความคิดเห็น

ทั้งนี้เพราะเป็นผู้มีประสบการณ์ ไม่ได้หมายความว่าจะไปเชิญเป็นกรรมการสมานฉันท์ แต่ในอนาคตไม่แน่ เพราะทุกคนล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ ตนตั้งใจจะเดินสายคุยกับอดีตนายกรัฐมนตรีทุกคน รวมไปถึงจะเข้าไปพูดคุยกับพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีด้วย ในฐานะที่เคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรี

“ส่วนนายธานินทร์ กรัยวิเชียร อดีตนายกรัฐมนตรี ทราบว่าสุขภาพท่านไม่ค่อยดี แต่จะโทรศัพท์ไปสอบถามว่าไหวหรือไม่ การตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ไม่ได้เป็นแนวคิดของรัฐสภา แต่เป็นเรื่องที่รับมาจากฝ่ายต่างๆ หากไม่รับมาก็จะกลายเป็นการมองข้ามการแก้ไขปัญหา ดังนั้น จึงต้องทำอะไรเพื่อให้การเมืองภายใต้ระบอบรัฐสภามีความเข้มแข็ง รวมไปถึงลดความขัดแย้งที่มีในหมู่ของประชาชน ไม่มีอะไรที่แก้ได้ 100 %

แต่หากเรานึกขึ้นมาได้มันก็จะเป็นประโยชน์ ขณะเดียวกันมองว่า ความขัดแย้งที่ผ่านมา สามารถใช้ประสบการณ์ มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ ไม่ได้มองแต่อดีตแต่จะใช้เหตุการณ์ในอดีตมาปรับใช้กับสถานการณ์ในอนาคต”

นอกจากนี้ นายชวน ยังยอมรับว่าการเชิญใครมาเป็นกรรมการเป็นเรื่องยาก ผู้ใหญ่ที่ตนโทรศัพท์หาก็ยังไม่ได้เป็นกรรมการ แต่ท่านเห็นด้วยกับการหาทางลดความรุนแรงในบ้านเมือง และการจะเชิญใครมาเป็นคณะกรรมการต้องขึ้นอยู่กับความสมัครใจ และตนเองก็ไม่เคยคิดจะเข้าไปนั่งเป็นประธานเอง หรือเข้าไปเป็นตัวกลางในการพูดคุยกับผู้ชุมนุม

ถามว่า ดูเหมือนกลุ่มผู้ชุมนุมยืนยันจะไม่ร่วมเด็ดขาด นายชวน กล่าวว่า ตั้งใจเอาคนที่ต้องการเห็นความปรองดอง ใครที่ยื่นคำขาดจะไม่ร่วมก็เป็นเรื่องของเขา เราก็ทำงานในส่วนของเรา ซึ่งได้บอกเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าไปแล้วว่า การวางโครงสร้างคณะกรรมการสมานฉันท์ ต้องแยกเรื่องผู้ชุมนุมที่เป็นเรื่องเฉพาะหน้า ออกจากการแก้ไขในอนาคต อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปติดตาม แต่ที่ตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ เป็นการมองไปในอนาคต