2 แกนนำหลัก ภาคีนักศึกษาฯ ประกาศลาออก และไม่ขอมีส่วนร่วมกับองค์กร

15782

ประธานร่วมภาคีนักศึกษาศาลายา และรักษาการโฆษกภาคีนักศึกษาศาลายา ได้ประกาศยุติบทบาทในฐานะสมาชิกภาคีนักศึกษาศาลายา

ในวันที่ 5 พ.ย.63 ได้มีรายงานว่า ทางด้านของ นายณวิบูล ชมภู่ อดีตประธานร่วมภาคีนักศึกษาศาลายา และนายกวินทร์ วิชาดี พิชญภิรมย์ อดีตรักษาการโฆษกภาคีนักศึกษาศาลายา ได้ทำการเผยแพร่กฎหมายในเรื่องของ ประกาศยุติบทบาทในฐานะสมาชิกภาคีนักศึกษาศาลายา

ซึ่งในจดหมายได้เปิดเผยว่า “ข้าพเจ้าทั้งสอง มีความประสงค์ที่จะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันถึงความจำนงในการลาออกจากภาคีนักศึกษาศาลายาอย่างเป็นทางการด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง โดยขอให้มีผลในทันทีตามวันและเวลาที่แจ้งไว้

หากมีพฤติการณ์ หรือการปฏิบัติงานใดๆ อันมีที่มาจากข้าพเจ้านับต่อจากนี้ ขอเรียนแจ้งให้ถือว่าสถานะของพฤติการณ์ดังกล่าวนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับองค์กรภาคีนักศึกษาศาลายาทั้งสิ้น เนื่องด้วยได้พ้นจากสถานะสมาชิกภาพแล้วโดยสมบูรณ์ หรือหากมีพฤติการณ์ใดๆ ที่แอบอ้างในตัวองค์กร ขอให้ถือเป็นโมฆียะทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าฯ ยังมีความตั้งใจที่จะเรียนแจ้งให้ทราบถึงความรู้สึกขอบคุณในการสนับสนุนจากทุกท่านที่มีมาโดยตลอดขณะที่ข้าพเจ้าฯ ได้ดำรงสถานะและดำเนินการโดยอาศัยสถานะสมาชิกภาพของภาคีนักศึกษาศาลายา ไม่ว่าจะต่อตัวปัจเจกบุคคล หรือต่อตัวองค์กรโดยรวม และต้องการแสดงความปรารถนาดีอย่างยิ่งต่อองค์กรและสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนในการดำเนินงานเคลื่อนไหวของข้าพเจ้าฯ มาโดยตลอดระยะเวลาที่ได้ดำรงสถานะสมาชิก ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภาคีนักศึกษาศาลายาจะดำเนินการและพัฒนาต่อไปได้อย่างสถิตสถาพรสืบต่อไป”