“หมอวรงค์ แฉเดือด “ไอลอว์” รับเงินต่างชาติถึง 6 หน่วยงาน

2778

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม แกนนำกลุ่มไทยภักดี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยมีรายละเอียด ดังนี้ ต้องช่วยกันเอาความจริงออกมา

รัฐธรรมนูญให้โอกาสประชาชน เสนอร่างกฏหมายได้ แต่องค์กรที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง เสนอร่างแก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฏหมายสูงสุด ของประเทศ กลายเป็นNGO ที่รับเงินจากต่างชาติ

ล่าสุดไอลอว์ ซึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรง รวบรวมรายชื่อแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ได้รับเงินต่างชาติ จากหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

1. Open Society Foundation (OSF)
2. Heinrich Böll Stiftung (HBF)
3. National Endowment for Democracy (NED)
4. Fund for Global Human Rights (FGHR)
5. American Jewish World Servic (AJWS)
6. ได้รับเงินสนับสนุนเป็นรายครั้งจากบริษัท Google และผู้สนับสนุนอิสระ

การที่เรายอมให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ในอนาคต ต่างชาติก็สามารถแทรกแซงประเทศไทย ผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือแก้ไขกฏหมายต่างได้ง่ายๆ

เราคนไทยจะปล่อยเรื่องแบบนี้หรือ???