บินไทยกลับมาสยายปีกบินสู่ยุโรปส.ค.นี้ จองเลยก่อนเต็ม!?! ขยับลดต้นทุน กล่อมพนักงานหยุดงานไม่รับเงิน?!?

1957

การบินไทยลดต้นทุน กล่อมพนักงานหยุดงานไม่รับเงิน จูงใจพนักงานทุกระดับร่วมโครงการปรับองค์กร ปรับฐานเงินเดือน ทั้งเร่งเจรจาเจ้าหนี้ บริหารจัดการองค์กรพร้อมรับภารกิจใหม่ เร่งสร้างรายได้อีกครั้ง งานแรกเปิดเส้นทางบินยุโรปสิงหาคม 2 เส้นทาง ได้รับการตอบรับดี เล็งขยายเส้นทางบินเพิ่มอีกเร็วๆนี่

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผย ถึงกระบวนการฟื้นฟูกิจการ ส่งผลให้การบินไทยอยู่ในสภาวะพักการชำระหนี้ (Automatic Stay) ปัจจุบันบริษัทฯ ผิดชำระหนี้สถาบันการเงิน และหุ้นกู้ มูลค่ารวม 8.5 หมื่นล้านบาท และมีหนี้สิน 3.54 แสนล้านบาท

ขณะนี้การบินไทย ได้เร่งเจรจากับเจ้าหนี้ เพื่อขอเสียงโหวตสนับสนุนให้ “การบินไทย” ทำแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งศาลล้มละลายกลางจะนัดไต่สวนวันที่ 17 ส.ค.นี้ เนื่องจากหวั่นว่าหากมีผู้ยื่นคัดค้าน จะส่งผลให้กระแสเงินสดของบริษัทฯอาจไม่เพียงพอ จากระยะเวลาของกระบวนการฟื้นฟูที่จะต้องใช้เวลายาวนานขึ้นกว่าเดิม

การเจรจาเจ้าหนี้

ความคืบหน้าในการเจรจากับเจ้าหนี้ พบว่า การบินไทยได้เจรจากับเจ้าหนี้เครื่องบิน ทั้งกลุ่มที่เช่าดำเนินการและเช่าทางการเงิน ครบทั้ง 43 รายแล้ว เช่นเดียวกับการเจรจากับธนาคารเจ้าหนี้ในประเทศและกระทรวงการคลัง รวม 18 ราย ก็ได้เจรจาครบถ้วนแล้ว และจะมีการนัดหารือกับผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการเงินอีกครั้ง

ในส่วนของการเจรจากับเจ้าหนี้หุ้นกู้ ซึ่งมีทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้นกู้สถาบัน 212 ราย ยังไม่ได้มีการเจรจา แต่กำหนดจะนัดหมายเจรจาในวันที่ 30 ก.ค.นี้ ขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้สหกรณ์ 115 ราย มีการเจรจาไป 87 ราย หรือ 75% ผ่านชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้กลุ่มสหกรณ์ จำนวน 87 สหกรณ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ส่วนผู้ถือหุ้นกู้ที่เป็นประชาชนทั่วไป 2,122 ราย ยังไม่ได้เจรจา แต่ให้พนักงานติดต่อรายบุคคล โดยออกจดหมายติดต่อผ่านธนาคาร

สำหรับเจ้าหนี้ตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีทั้งลูกค้าที่ซื้อตรงกับการบินไทย 2,700 ล้านบาท ซื้อผ่านเอเย่นต์ไทย 800 ล้านบาท ซื้อผ่านเอเย่นต์บีเอสพี ไออาต้า 2,540 บาท การบินไทย อยู่ระหว่างเจรจาเสนอTravelling Voucher จนถึงสิ้นปี 65

การเจรจา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับเจ้าหนี้จึงเป็นภารกิจเร่งด่วน เนื่องจากหากมีผู้ยื่นคัดค้าน จะส่งผลให้กระแสเงินสดของบริษัทฯอาจไม่เพียงพอ จากระยะเวลาของกระบวนการฟื้นฟูที่จะต้องใช้เวลายาวนานขึ้นกว่าเดิม

เริ่มภารกิจใหม่บินสู่ยุโรป: กรุงเทพฯ-แฟรงก์เฟิร์ต, กรุงเทพ-ลอนดอน

ให้บริการเที่ยวบินพิเศษเส้นทาง กรุงเทพฯ-แฟรงก์เฟิร์ต 2 เที่ยวบิน,เส้นทาง กรุงเทพฯ–ลอนดอน 3 เที่ยวบินในเดือนสิงหาคมเช่นกัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางสู่เยอรมนี-ลอนดอน พร้อมรับผู้โดยสารชาวไทยในเยอรมนีและลอนดอนที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย

-กรุงเทพฯ-แฟรงก์เฟิร์ต 2 เที่ยวบิน ได้แก่ เที่ยวบินที่ ทีจี 922 ในวันที่ 10 และวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 12.25 น. ถึงแฟรงก์เฟิร์ต เวลา 19.00 น. (เวลาท้องถิ่น)

-เที่ยวบินที่ ทีจี 916 เส้นทาง กรุงเทพฯ-ลอนดอน จำนวน 3 เที่ยวบิน ในวันที่ 9 วันที่ 16 และวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 12.50 น. ถึงลอนดอน เวลา 19.10 น. (เวลาท้องถิ่น) ด้วยบริการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการทำ Physical Distancing ในทุกขั้นตอนการโดยสาร

พร้อมทั้งมีการเน้นย้ำให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดขณะปฏิบัติหน้าที่ สำหรับเที่ยวบินขากลับ เส้นทาง ลอนดอน-กรุงเทพฯ บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศปฏิบัติภารกิจรับคนไทยกลับบ้านอย่างต่อเนื่อง

อนึ่ง บริษัทฯ ยังได้ทำการขนส่งสินค้าในเที่ยวบินทั้งขาไปและขากลับด้วย ซึ่งการบินไทยมีความพร้อมในการปฎิบัติภารกิจรับคนไทยกลับบ้านในทุกเที่ยวบินโดยสวัสดิภาพ

……………………………………………