ดร.นิว ชำแหละ ระบอบเผด็จการตัวจริงกับปชธ.ที่ยังสร้างไม่เสร็จ เสนอทางออกประเทศ

1736

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ ดร.นิว นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้โพสต์ถึงกรณี ระบอบเผด็จการตัวจริงกับประชาธิปไตยที่ยังสร้างไม่เสร็จ โดยระบุข้อความว่า

สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย เกิดขึ้นจากระบบทุนนิยมที่ไม่สมดุล อันมีรากเหง้ามาจากปัญหาการเมืองที่อำนาจอธิปไตยตกอยู่ในมือของคนส่วนน้อย นับตั้งแต่ พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา อำนาจอธิปไตยเปลี่ยนผ่านจากพระมหากษัตริย์มาสู่คนส่วนน้อย และยังไม่เคยมาถึงมือของประชาชนอย่างแท้จริง
คณะราษฎรจึงเป็นคนส่วนน้อยกลุ่มแรกที่มีอภิสิทธิ์เหนือราษฎรทั้งปวง เข้าถึงทรัพยากรและโอกาสทางธุรกิจในโลกของระบบทุนนิยมก่อนใครๆ แต่แทนที่คณะราษฎรจะสร้างประชาธิปไตยให้กับประชาชน คณะราษฎรกลับสร้างลัทธิรัฐธรรมนูญขึ้นมาหลอกลวงประชาชนแล้วแย่งชิงอำนาจกันไปมา ซึ่งแม้แต่ทุกวันนี้ ผู้คนจำนวนมากก็ยังหลงผิดกันอยู่ว่ารัฐธรรมนูญเป็นตัวประชาธิปไตย ทั้งๆที่รัฐธรรมนูญ คือ กฎหมายสูงสุดของประเทศ มีทั้งในประเทศที่ประชาธิปไตย และไม่เป็นประชาธิปไตย
เปรียบเสมือนกับการสร้างเฟอร์นิเจอร์ขึ้นมามากมายโดยที่ยังไม่ได้สร้างบ้าน แล้วมันจะมีประโยชน์ได้อย่างไร? รัฐธรรมนูญก็เช่นกัน จะมีประโยชน์อันใดถ้าไม่สร้างประชาธิปไตยเสียก่อน?
ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลก ที่ประเทศไทยมีแต่ นักสร้างรัฐธรรมนูญ นักแก้ไขรัฐธรรมนูญ และนักฉีกรัฐธรรมนูญ โดยที่นักสร้างประชาธิปไตยตัวจริงหาได้ยากยิ่ง
การที่จะสร้างประชาธิปไตยได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งประเทศ และเจตจำนงค์ของประชาชนที่มีร่วมกัน เมื่ออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนอย่างแท้จริง ระบบทุนนิยมที่เกิดขึ้นพ่วงตามมาก็จะมีความสมดุลและมีความเป็นธรรมตามไปด้วย
ถ้าจะมีระบอบเผด็จการในประเทศไทย โฉมหน้าที่แท้จริงของระบอบเผด็จการที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คงหนีไม่พ้น “ทุนชาติผูกขาดที่เห็นแก่ตัว” กับ “ทุนข้ามชาติที่ต้องการเข้ามากอบโกยผลประโยชน์จากประเทศไทย” ซึ่งต่างก็สามารถควบคุมพรรคการเมือง และกิจการต่างๆจำนวนมากในประเทศไว้ได้
ถ้าขืนยังปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไป ทุนทั้งสองชนิดก็มีแต่จะใช้การเมืองเป็นเครื่องมือกลืนกินประเทศมากยิ่งขึ้นเข้าไปทุกที แม้ว่าทุนชาติจะเป็นมิตรกับประชาชนชาวไทยมากกว่าทุนข้ามชาติ แต่การเอาเปรียบของทุนทั้งสองชนิดก็นับว่าเป็นความเสียโอกาสของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศอยู่ดี
ทางออกของประเทศชาติในสถานการณ์ปัจจุบัน จึงมีแต่การสร้างประชาธิปไตย และทำอำนาจอธิปไตยให้เป็นของปวงชนอย่างแท้จริงเท่านั้น ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้
สุดท้ายแล้ว “ประชาชน” หรือ “ใคร” ที่จะสร้างประชาธิปไตยให้กับประชาชน? เพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยที่ประชาชนโดยลำพังจะสามารถต่อกรกับระบบทุนนิยมที่ไม่เป็นธรรมนี้ได้
จะมี “ใคร” บ้างไหมที่จะได้ยินเสียงของความทุกข์ยากและลำบากของประชาชน?
ดร.ศุภณัฐ
3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
#ประชาธิปไตยTheseries by ดร.ศุภณัฐ