ในหลวง ตรัสกับชาวไทยมุสลิมที่รอรับเสด็จ​ “ช่วยขอพรให้ด้วย​นะ” พร้อมยกพระหัตถ์ขึ้นร่วมขอดุอาร์

3281

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตรัสกับชาวไทยมุสลิมที่รอรับเสด็จ​ “ช่วยขอพรให้ด้วย​นะ” พร้อมยกพระหัตถ์ขึ้นร่วมขอดุอาร์!?!

จากกรณีที่วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2563) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เสด็จมาทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูหนาว ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เวลาประมาณ 17.00 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงทักทายพสกนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ พสกนิกรชาวไทยที่เฝ้ารอรับเสด็จ ต่างพากันเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้องทั่วพื้นที่ แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ต่อมาเมื่อพระองค์​ท่านทรงพระราชดำเนินมาถึง​ตรงจุดที่มีชาวไทยมุสลิมรอรับเสด็จ​อยู่​ พระองค์ตรัสกับพสกนิกรชาวไทยมุสลิม​ว่า​ “ช่วยขอพรให้ด้วย​นะ” พร้อมยกพระหัตถ์ขึ้นร่วมขอดุอาร์​ เสร็จ​แล้ว พระองค์ท่านก็ตรัส​อีกว่า​ “ขอบใจทุกคนนะ” ท่านทรงยิ้มแล้วท่านก็เสด็จ​พระราชดำเนินไปต่อ​ แสดงให้เห็นถึงความไม่แบ่งแยกศาสนา