คว้าแชมป์โลก!!!ไทยครองอันดับ 1 ปท.ฟื้นตัวดีสุดจากพิษโควิดระบาด ผงาดเหนือ184 ประเทศ

2024

The Global COVID-19 Index (GCI) เปิดผลการจัดอันดับประเทศที่่สามารถฟื้นตัวจากโควิด-19 ได้ดีที่สุด ปรากฏว่าประเทศไทยครองแชมป์อันดับ 1 ได้คะแนน 81.84 จาก 184 ประเทศ และมีคะแนนเพิ่มดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพ 10.69

ไทยได้ครองแชมป์โลก เพราะคะแนนการฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธ์ใหม่ โควิด-19 เพิ่มขึ้นจากเดิม 81.15 (24 ก.ค.) เป็น 81.55 (25 ก.ค.) และเป็น 82.06 ในวันนี้ (28 ก.ค.) จากการจัดอันดับโดย The Global Covid-19 Index (GCI) ทั้งนี้ ประเทศที่อยู่ใน 5 อันดับแรกของโลกที่สามารถฟื้นตัวจากไวรัสโควิด-19 ได้ดีที่สุด ประจำวันนี้ (28 ก.ค.) ลำดับประเทศประกอบไปด้วย

  1. ไทย
  2. เกาหลีใต้
  3. ลัตเวีย
  4. มาเลเซีย
  5. ไต้หวัน

ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับในด้านการบริหารสถานการณ์โควิด-19 โดยดัชนี Global COVID-19 Index หรือ GCI ที่ดูภาพรวมในมิติต่างๆ ในด้านการฟื้นตัว (Global Recovery Index) และด้านความรุนแรงของการระบาด (Global Severity Index) โดยประเทศไทยได้รับการประเมินให้ได้คะแนนดีที่สุด ในทั้งสองมิติ จาก 184 ประเทศทั่วโลก

Global Recovery Index เป็นดัชนีและคะแนนที่แสดงถึงการบริหารจัดการรับมือและการฟื้นตัวของแต่ละประเทศจากสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยประเมินจาก (คะแนนสูง หมายถึงฟื้นตัวได้ดี ) คะแนน 70% เป็นคะแนนรายวันที่ได้มาจาก1. จำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังดูแลอยู่ (active case) ต่อประชากร 2. ผู้ที่รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ 3. จำนวนการตรวจต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ 4. จำนวนการตรวจต่อประชากร

คะแนน 30% เป็นคะแนนคงที่ที่ได้มาจากดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (The Global Health Security Index: GHS) ที่ประเมินโดยมหาวิทยาลัย Johns Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในหมวด 1.ความสามารถในการตรวจพบและรายงานการติดเชื้อ 2.ความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วในการควบคุมโร 3.ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางสาธารณสุขในการรักษาผู้ติดเชื้อและดูแลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

ประเทศไทย ได้คะแนนรวม 81.84 เป็นอันดับหนึ่งของโลก

Global Severity Index เป็นดัชนีคะแนนที่แสดงถึงความรุนแรงของสถานการณ์ของโรคโควิด-19 โดยประมวลผลจาก (คะแนนน้อย หมายถึงความรุนแรงน้อย)

คะแนน 70% เป็นค่าความรุนแรง ซึ่งวิเคราะห์ประจำวันมาจาก 2 ส่วน 1. จำนวนผู้ติดเชื้อต่อประชากร 2. สัดส่วนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 โดยเปรียบเทียบกับการเสียชีวิตจากโรคต่างๆ และต่อประชากร

คะแนน 30% เป็นคะแนนคงที่ที่ได้มาจากดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (The Global Health Security Index: GHS) ที่ประเมินโดยมหาวิทยาลัย Johns Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในหมวด 1.ความสามารถในการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาด 2.ความสามารถของระบบสาธารณสุขในการควบคุมการระบาด

โดยประเทศไทย ได้คะแนนรวม 10.69 เป็นอันดับหนึ่งของโลก

ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม