ความหวังทั้งโลก จีนพัฒนาวัคซีนโควิด-19 อีกตัว พร้อมทดลองทางคลินิกระยะสุดท้าย

1257

สำนักข่าวซินหัวรายงาน ผลทดลองวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ที่พัฒนาโดยสถาบันจุลชีววิทยา สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (CAS) พบว่าวัคซีนมีความปลอดภัยในการทดลองขั้นต้น ซึ่งบ่งชี้ความเป็นไปได้ของการทดลองทางคลินิกระยะต่อไป

โดยทางสถาบันฯ แถลงว่าผลทดลองระยะที่ 1 และระยะที่ 2 พบว่าวัคซีนหน่วยย่อยแบบลูกผสม ตัวนี้ มีความปลอดภัยและความสามารถสร้างภูมิคุ้มกันในผู้เข้าร่วมทดลองที่มีสุขภาพแข็งแรง และไม่มีรายงานผลข้างเคียงที่ร้ายแรงจนถึงขณะนี้

วัคซีนดังกล่าว ซึ่งถูกพัฒนาร่วมกันโดยสถาบันฯ และบริษัท ยาชีววัตถุฉงชิ่ง จื้อเฟย จำกัด ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการวิจัยทางคลินิกจากสำนักงานบริหารเวชภัณฑ์แห่งชาติ (NMPA) เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. ที่ผ่านมา คณะนักวิจัยเริ่มการทดลองทางคลินิกระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. เพื่อตรวจสอบว่าวัคซีนปลอดภัยสำหรับการใช้งานในมนุษย์หรือไม่ โดยอาสาสมัครอายุระหว่าง 18-59 ปี จากปักกิ่ง ฉงชิ่ง และหูหนาน ได้รับวัคซีนจากโรงพยาบาลในฉงชิ่งและปักกิ่ง ขณะการทดลองระยะที่ 2 เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 10 ก.ค. เพื่อประเมินความสามารถสร้างภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยของวัคซีนเพิ่มเติม โดยใช้วิธีการทดลองแบบสุ่ม แบบปกปิดข้อมูลทั้งสองทาง และแบบควบคุมด้วยยาหลอก

ขณะเดียวกันวัคซีนตัวนี้ได้รับอนุมัติการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว และกลุ่มผู้พัฒนากำลังเตรียมพร้อมสำหรับการทดลองระยะที่ 3 ขนานใหญ่ เพื่อตัดสินประสิทธิภาพของวัคซีน

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนแถลงเมื่อเดือนตุลาคมว่าวัคซีนโรคโควิด-19 ของจีน จำนวน 4 รายการ ได้เข้าสู่การทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 แล้ว