กลุ่มฝ่ายค้าน เปิดท่าที ล้มปรองดอง ยืนยัน ไม่ให้ยุบสภา จี้ นายกฯต้องลาออก เท่านั้น

3081

ข้อเสนอ ไม่ถูกใจ!?! กลุ่มฝ่ายค้าน เปิดท่าที “ล้มปรองดอง” ยืนยัน ไม่ให้ยุบสภา จี้ นายกฯต้องลาออก เท่านั้น!!

หลังจากที่ทางด้านของ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ นายวุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 2 รูปแบบ ในการจัดตั้ง คณะกรรมการปรองดองฯ เพื่อแก้ไขปัญหาความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ประธานสภาฯ ทาบทาม 3 อดีตนายกฯ พร้อมเปิด 2 รูปแบบ คณะกรรมการปรองดองฯ

ล่าสุดในวันที่ 2 พ.ย.63 ทางด้านของ นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้ประชุมหารือท่าทีของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ต่อการเข้าร่วมในคณะกรรมการสมานฉันท์

โดยได้เปิดเผยว่า ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้ มาจากตัวนายกฯ สร้างความขัดแย้งเพิ่มขึ้น ไม่ได้มีความปรองดอง จึงมองว่าการตั้งกรรมการสมานฉันท์ เปล่าประโยชน์ โดยทางด้านของกลุ่มฝ่ายค้านต่างมองว่า ต้องถอดสลักสำคัญของประเทศออกเสียก่อน นั่นก็คือ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องลาจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

ซึ่งทางด้านของ นายชูศักดิ์ ยังได้กล่าวต่ออีกด้วยว่า การที่จะมีกรรมการชุดนี้ขึ้นมาคงจะไม่มีประโยชน์ และสำเร็จได้ยาก หากว่ากรรมการชุดนี้ ยังตีโจทย์ไม่แตกว่าปัญหาของประเทศเกิดอะไรขึ้นในขณะนี้

แต่อย่างไรก็ตามเมื่อถามว่า ฝ่ายค้านยืนยันที่จะไม่เข้าร่วมในคณะกรรมการสมานฉันท์ใช่หรือไม่ ทางด้านของ พ.ต.อ.ทวี ได้ตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้ว่า ฝ่ายค้านยังไม่ได้บอกว่าจะเข้าร่วม หรือไม่เข้าร่วม อยากขอดูเนื้อหาสาระ และโครงสร้างของคณะกรรมการก่อน

รวมถึงประเด็นว่า ถ้านายกฯใช้วิธีการยุบสภาจะถือเป็นทางออกหรือไม่ ทางด้านของ นายชูศักดิ์ ได้กล่าวตอบว่า ไม่เห็นด้วย เพราะการยุบสภาจะทำให้เกิดการเลือกตั้ง ซึ่งก็จะออกมาระบบเดิม เพราะ รัฐธรรมนูญยังไม่ได้รับการแก้ไข