เบิกตัว “อานนท์” จากคุก ขึ้นศาลคดีฉายโฮโลแกรม ลบยังไงก็ไม่ลืม

9143

ศาลแขวงดุสิต ศาลอ่านคำพิพากษาคดี นายอานนท์ นำภา และพวก ในความผิดต่อ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง, พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ลหุโทษ

ที่ศาลแขวงดุสิต ศาลอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ 1314/2563 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีศาลแขวง 3 (ดุสิต) เป็นโจทก์ฟ้อง นายอานนท์ นำภา, น.ส.ชลธิชา แจ้งเร็ว, นายกรกช แสงเย็นพันธ์, นายอานันท์ ลุ่มจันทร์, นายโชคชัย ไพบูลย์รัชตะ, นายเอฐ์เรียฐ์ ฟอฟิ และนายปิยรัฐ จงเทพ กลุ่มแกนนำและผู้ชุมนุมคณะราษฎร 2563 เป็นจำเลยที่ 1-7 ในความผิดต่อ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง, พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ลหุโทษ

โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งเจ็ดให้การรับสารภาพ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า มื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2563 ทั้งหมดได้ร่วมกันกางจอภาพสีขาว มีเสาด้านข้างวางหมุดคณะราษฎรลงบนทางเดินรถ วางเครื่องฉายโฮโลแกรมบนทางเท้า ถ.ราชดำเนินกลาง บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิไตย แล้วฉายโฮโลแกรมอ่านประกาศของคณะราษฎรลงบนจอภาพดังกล่าว “ลบยังไง ก็ไม่ลืม”

ซึ่งเป็นการตั้งวางสิ่งของบนถนนโดยไม่ใช่บริเวณที่เจ้าหน้าที่อนุญาติ ซึ่งถือเป็นการกีดขวางการจราจรกีดขวางทางสาธารณะ จนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร ซึ่งบุคคลทั้งเจ็ดไม่ได้รับอนุญาติและไม่มีความจำเป็น ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

และ นายอานนท์ หรือจำเลยที่1 รับสารภาพว่า ได้โฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้า เพื่อชี้แจงแนะนำแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรม “ลบยังไง ก็ไม่ลืม” แก่ประชาชน โดยจำเลยที่ 1 ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนทำการโฆษณา อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย เหตุทั้งหมดเกิดที่แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

ซึ่งตัดสินได้ว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดหลายคดี ให้ลงโทษเป็นกระทงไป ฐานร่วมกันตั้ง วาง กองวัตถุใดๆ บนถนนโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ หรือกระทำด้วยประการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรฯ เป็นการกระทำความผิดเดียวแต่ผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานร่วมกันตั้งวางกองวัตถุใดๆ บนถนนโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ

ซึ่งเป็นบทหนักสุด ปรับจำเลยที่ 1 จำนวน 1,000 บาท ฐานใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ปรับ 200 บาท รวมปรับจำเลยที่ 1 จำนวน 1,200 บาท

จำเลยที่ 2-7 มีความผิดฐานร่วมกันตั้ง วาง กองวัตถุใด ๆ บนถนนโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ หรือกระทำด้วยประการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรฯ เป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานร่วมกันตั้งวางกองวัตถุใด ๆ บนถนนโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ

ซึ่งเป็นบทหนักสุด ปรับจำเลยที่ 2-7 คนละ 1,000 บาท จำเลยทั้งเจ็ดให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงปรับจำเลยที่ 1 จำนวน 600 บาท คงปรับจำเลยที่ 2-7 คนละ 500 บาท