ในหลวง ทรงรับไหว้ คุณยายอายุ 90 กว่าปี ที่รอรับเสด็จ!?!

4941

จากที่วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2563) มีประชาชนที่สวมเสื้อเหลือง ต่างทยอยเดินทางมาจับจองที่นั่งริมกำแพงหน้าพระบรมมหาราชวังเพื่อรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เสด็จมาทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูหนาว ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เวลาประมาณ 17.00 น.

และเมื่อขณะขบวนเสด็จเคลื่อนผ่าน พสกนิกรชาวไทยที่เฝ้ารอรับเสด็จ ต่างพากันเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้องทั่วพื้นที่ แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงทักทายพสกนิกรที่เฝ้ารอรับเสด็จ หนึ่งในนั้นคือคุณยาย วัย 90 ปี ที่มาเฝ้ารอรับเสด็จ คุณยายได้กราบถวายบังคมพระองค์ท่าน และในหลวงทรงคม (รับไหว้) ตอบ นับเป็นภาพแห่งประวัติศาตร์อีกภาพที่งดงาม แสดงให้เห็นถึงพระจริยวัตรของพระองค์ได้เป็นอย่างดี ที่ทรงรับไหว้สามัญชน ซึ่งเป็นภาพที่ประทับใจคนไทยอย่างไม่มีวันลืม