อาจารย์สุวินัย วิเคราะห์ปรากฎการณ์ชังชาติ เยาวชนมองด้านเดียว ทำลายบ้านเมืองด้วยไร้สำนึก

2335

รศ.ดร.สุวินัย ภรณวลัย อดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว “Suvinai Pornavalai” มีเนื้อหาดังนี้…

การถอดรื้อความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันกษัตริย์ในเชิงวาทกรรม พวกเขาทำสำเร็จแล้ว !! ด้วยการทุ่มเทบ่มเพาะปลูกฝังความคิด “ถอดรื้อความศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง” ในบ้านเมืองนี้ ให้แก่คนรุ่นใหม่มาอย่างยาวนาน…

ปรากฏการณ์การ “ชังชาติ” จึงเป็นแค่ผลของการถอดรื้อความศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเมืองนี้ทางความคิดได้สำเร็จของพวกเขาเท่านั้นเอง

แต่พร้อม ๆ กับกระบวนการถอดรื้อความศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในบ้านเมืองนี้ ด้วยความคิดวัตถุนิยมแบบสุดโต่งและสุดขั้วนั้น พวกเขาได้พลอยทำลาย “โลกที่น่าลุ่มหลงและน่าอัศจรรย์ใจยิ่ง” ให้ล้มหายตายจากไปจากความรู้สึกนึกคิดของพวกเขาเองด้วย บัดนี้โลกในสายตาของพวกเขากลับกลายเป็นโลกที่แบนราบ แห้งแล้ง และมิติเดียวในเชิงอำนาจและเชิงความสัมพันธ์ต่อสรรพสิ่งรอบตัว

ตอนนี้พวกเขายังไม่รู้ตัวและยังไม่สำนึกหรอกว่าพวกเขาได้ทำลายด้านที่งดงามและลึกซึ้งที่สุดภายในตัวเขาลงไปด้วย พร้อม ๆ กับการถอดรื้อทำลายความศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในบ้านเมืองนี้

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!