เชือดแล้ว ขรก.ครู เพชรบุรี หลังโพสต์ข้อความยุยงปลุกปั่น หนุนม็อบจาบจ้วง

20781

สอนเด็กต่อไป จะอันตราย!! เชือดแล้ว ขรก.ครู เพชรบุรี หลังโพสต์ข้อความ “ยุยงปลุกปั่น” หนุนม็อบจาบจ้วงสถาบันฯ!!

ในวันที่ 29 ต.ค.63 ได้มีการแชร์ หนังสือร้องเรียน ข้าราชการครูคนหนึ่งใน จังหวัดเพชรบุรี โดยเนื้อหาใจความในเรื่องที่ถูกร้องเรียนคือ ไม่มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู แสดงออกทางการเมืองผ่านที่สาธารณะอย่างไม่เหามะสม ไม่มีความเป็นกลาง แถมยังยุยงปลุกปั่นให้ข้อมูลเท็จ สร้างความสับสนต่อนักเรียน

โดยทางด้านเอกสารร้องเรียนนี้ ได้มีการแนบข้อความที่อาจารย์ คนดังกล่าวได้แสดงความคิดเห็นผ่านพื้นที่สาธารณะ โดยมีดังต่อไปนี้

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

ทั้งนี้ผู้ที่เป็นต้นโพสต์ดังกล่าวได้อ้างว่าเป็นเพื่อนของครูที่ถูกร้องเรียน โดยได้เปิดเผยว่าครูคนดังกล่าว ได้ไปปรึกษากับทางด้านของนิติกรเขตแล้ว ซึ่งทางด้านของนิติกรเขตได้แนะนำว่า ให้ครูคนดังกล่าวทำหนังสือแจ้งว่า “รู้เท่าไม่ถึงการณ์และจะระมัดระวังในการโพสต์”

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ได้มีข้อกำหนดที่ชัดเจนใน มาตรา 82 (9) ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง

โดย ข้าราชการครูคนดังกล่าวถือว่าเข้าข่ายใน ข้อที่ 2 คือ ห้ามไม่ให้วิพิากษว์จิารณ์การกระทำของรัฐบาล ให้ป รากฏแก่ประชาชน