ทางการเยอรมนียืนยันกษัตริย์ไทยไม่ได้ละเมิดข้อห้ามปฏิบัติภารกิจทางการเมือง

4540

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวรัฐสภาเยอรมนีเปิดเผยหลังสมาชิกรัฐสภาได้รับฟังรายงานสรุปจากรัฐบาลว่า เยอรมนีเชื่อว่าจนถึงตอนนี้ กษัตริย์ของไทยไม่ได้ละเมิดข้อห้ามปฏิบัติภารกิจทางการเมืองขณะประทับอยู่ในเยอรมนี

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา(26ต.ค.2563) กลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองในไทยได้ร้องขอให้รัฐบาลเยอรมนี ทำการตรวจสอบว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงปฏิบัติภารกิจแห่งรัฐหรือไม่ อย่างเช่นลงพระปรมาภิไธยในพระบรมราชโองการต่างๆ และพระราชบัญญัติประจำปี ระหว่างที่ทรงประทับในแผ่นดินเยอรมนี

ซึ่งก่อนหน้านี้ ทางรัฐสภาเยอรมนีได้เคยหารือกันในเรื่องดังกล่าวมาก่อนแล้ว และบอกว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้หากกษัตริย์ของไทยปฏิบัติภารกิจทางการเมืองจากเยอรมนี และ ไฮโก มาส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุว่า รัฐบาลเยอรมนีกำลังเฝ้าดูพระจริยาวัตรของกษัตริย์ไทย ระหว่างประทับอยู่ในแคว้นบาวาเรีย เยอรมนีอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามหลังการประชุมของคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศแห่งสภาผู้แทนราษฎรเยอรมนี แหล่งข่าวเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้รายงานสรุปแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เชื่อว่ากษัตริย์ไทยทรงได้รับอนุญาตให้ตัดสินพระทัยเป็นบางครั้งบางคราว ตราบใดที่ไม่ได้ปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องบนแผ่นดินของเยอรมนี

เมื่อถูกถามเกี่ยวกับสถานะของกษัตริย์ไทย ทางรัฐบาลเยอมนีบอกกับคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศแห่งสภาผู้แทนราษฏรเยอรมนี ว่าพระองค์ทรงมีวีซ่าที่ได้รับอนุญาตให้ประทับในเยอรมนีในฐานะบุคคลทั่วไปอย่างถูกต้อง มาเป็นเวลาหลายปี และทรงได้รับเอกสิทธิ์คุ้มกันทางการทูตในฐานะประมุขแห่งรัฐ

(ที่มา:สำนักข่าว Reuters)