กดปุ่มรับนทท.ต่างชาติSTV!?! เรือยอร์ช-เรือสำราญเข้าไทย 60 ลำ 650 คน เข้มกักตัว14 วันเงินประกัน 1 แสน

2152

ครม.เห็นชอบหลักการ แนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) สำหรับเรือยอร์ช และเรือสำราญ กำหนดให้มีการทำประกันสุขภาพที่คุ้มครองตรวจรักษาโรคโควิด-19 ในวงเงิน 100,000 เหรียญสหรัฐฯ อยู่ในไทยได้ 90 วัน ต่ออายุ-ขยายเวลาอยู่ได้อีก 2 ครั้ง รวม 270 วัน ทั้งนี้ต้องยอมรับการกักตัวบนเรือ 14 วัน ขณะกลุ่มท่องเที่ยวสุขภาพต่อคิวรอไฟเขียว

น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า  คณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบในหลักการแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) โดยจะออกประกาศให้คนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติ ตามที่กำหนดมีสิทธิ์ขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวSTV  ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองได้ภายใน 30 วันหลังจากมีประกาศบังคับใช้ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564

คุณสมบัติที่กำหนดของคนต่างด้าวที่มีสิทธิ์ขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวSTV  มีดังนี้ 

-เป็นบุคคลต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวโดยเรือสำราญและกีฬา(เรือยอร์ช)

-ในกลุ่มผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ หรือผู้โดยสาร ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำหรือความเสี่ยงปานกลาง ตามการจัดกลุ่มประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

-สำหรับการผ่อนคลายผู้ไม่มีสัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักรตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

-ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวจะต้องยอมรับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 และยินยอมกักตัวภายในเรือไม่น้อยกว่า 14 วัน  พร้อมกับมีหลักฐานเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อท่องเที่ยวโดยเรือสำราญและกีฬา

-ต้องมีหลักฐานกรมธรรม์การทำประกันสุขภาพที่คุ้มครองตรวจรักษาโรคโควิด-19 ในวงเงิน 100,000 เหรียญสหรัฐฯ ตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในประเทศไทย  

-รวมถึงการทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของไทยคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่เข้ามาในราชอาณาจักร   โดยมีจำนวนเงินประกันภัยสำหรับค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก ไม่น้อยกว่า 40,000 บาท และผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 400,000 บาท  

-มีหลักฐานการชำระเงินล่วงหน้าในการเช่าจองสถานที่จอดเรือ พร้อมปฏิบัติตามประกาศของกรมเจ้าท่าว่าด้วยแนวปฏิบัติสำหรับเรือสำราญและกีฬา(เรือยอร์ช)ที่เข้ามาในน่านน้ำไทย

-สำหรับบุคคลต่างด้าวที่มากับเรือยอร์ช ที่ผ่านคุณสมบัติข้างต้นแล้วจะขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวSTV จะเสียค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราครั้งละ 2,000 บาท ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยได้เป็นเวลา 90 วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้ามา  

-อย่างไรก็ตามให้ผ่อนผันสำหรับกรณีที่เรือยอร์ชเดินทางออกจากประเทศต้นทางและอยู่ระหว่างการเดินทางเข้ามาในน่านน้ำไทยก่อนที่ประกาศจะมีผลบังคับใช้ กลุ่มนี้จะได้รับสิทธิ์ขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวSTVได้เป็นเวลา 30 วันหลังจากที่ประกาศมีผลบังคับใช้

-ภายหลังจากที่ครบกำหนดอยู่ในไทยแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีอำนาจอนุญาตให้อยู่ต่อไปได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 90 วัน โดยให้คนต่างด้าวยื่นคำขอและเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ศบค.แจงรายละเอียดนักท่องเที่ยววีซ่าSTV 

การอนุญาตให้เรือยอร์ชเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ทั้งเรือซุปเปอร์ยอร์ช และเรือครูซเซอร์ มีความต้องการเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน 60 ลำ แบ่งเป็น ซุปเปอร์ยอร์ช 27 ลำ และเรือครูซเซอร์ 33 ลำ รวมคนที่จะเข้ามาประมาณ 600-650 คน ซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับประเทศปีละ 2,100 ล้านบาท โดยที่ประชุม ศบค.ได้เห็นชอบ แต่ต้องมีมาตรการกักตัวบนเรือ 14 วัน และมีการตรวจคัดกรองหาเชื้อ 3 ครั้ง ทั้งนี้ ทางกรมเจ้าท่าจะเป็นประกาศอนุญาตให้เรือเหล่านี้เข้ามาได้

กลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวที่ขอวีซ่าแบบ STV ได้ใช้การประกาศจากกรมควบคุมโรคที่มีการปรับประกาศประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ กลาง และสูง โดยจะมีการปรับเกณฑ์ตามสถานการณ์ 2 สัปดาห์/ครั้ง ซึ่งประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำก็เป็นประเทศที่เป็นลูกค้าของเรา เช่น จีน ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน สวีเดน ฟินแลนด์ โดยเราจะยอมให้กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ และกลางเข้ามา ส่วนกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงยังไม่อนุญาต ส่วนหน่วยงานที่จะอนุญาตให้ประเทศประเทศเหล่านี้เข้ามาได้ คือกระทรวงการต่างประเทศ

การผ่อนผันให้กลุ่มบุคคลเข้าประเทศไทยโดยเข้าสู่การกักตัวแบบ Wellness Quarantine ขณะนี้มีคนเข้ามาจำนวน 1,428 ราย

ทางกรมสนับสนุนสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานนักท่องเที่ยว 3 รูปแบบ ที่จะเข้ามา คือ กลุ่ม 1 เมดิคอลสปา, Wellness รีสอร์ท และสปารีสอร์ท กลุ่ม 2 ผู้สูงอายุที่มาพักผ่อนและดูแลสุขภาพระยะยาว และกลุ่ม 3 กลุ่มพักผ่อนท่องเที่ยวและเล่นกีฬา เช่น มาพักโรงแรมที่มีสนามตีกอล์ฟ ซึ่งที่ประชุม ศบค. ได้อนุมัติกลุ่มที่ 1 และ 2 ส่วนกลุ่ม 3 ต้องไปศึกษารายละเอียดก่อน

บินไทยรับนักท่องเที่ยวจีนวีซ่า STV ถึงไทยวันนี้

นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ บมจ.การบินไทย (THAI) เปิดเผยว่า การบินไทย เป็นสายการบินสัญชาติไทยสายการบินแรกที่สนับสนุนนโยบายของภาครัฐ และมุ่งเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบจำกัดภายใต้วีซ่าพิเศษ (Special Tourist Visa) โดยประสานกับ บริษัท ไทยจัดการลองสเตย์ จำกัด ผ่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

จัดเที่ยวบินพิเศษรองรับผู้โดยสารชาวจีนที่ถือวีซ่า ลองสเตย์ จากเซี่ยงไฮ้ จำนวน 120 คน เดินทางมายังประเทศไทย ด้วยเที่ยวบินที่ ทีจี 8103 เส้นทาง เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากเซี่ยงไฮ้ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 17.20 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯเวลา 21.15 น. ในวันเดียวกัน โดยในเที่ยวบินดังกล่าว มีชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าทางการแพทย์ (Medical Visa) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท การบินไทย กับเครือโรงพยาบาลพญาไท ร่วมเดินทาง อีกทั้งมีคนไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางกลับบ้านอีกด้วย