UNเผยการลงทุนตรงของต่างชาติทั่วโลกลด 50%!?! จีนโตสวนทาง 9 เดือนแตะ 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ

การประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรืออังค์ถ … อ่านเพิ่มเติม UNเผยการลงทุนตรงของต่างชาติทั่วโลกลด 50%!?! จีนโตสวนทาง 9 เดือนแตะ 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ