ทหาร-ตำรวจ มุกดาหาร รวมตัวแสดงพลัง อ่านแถลงการณ์ ปกป้องสถาบันฯ

1577

ลุกพรึบทั้งแผ่นดิน!! ทหาร-ตำรวจ มุกดาหาร รวมตัวแสดงพลัง อ่านแถลงการณ์ ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ในวันที่ 18 ต.ค.63 เวลาประมาณ 08.00 น. บริเวณราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ได้มีการรวมกลุ่มข้าราชการ ตำรวจ ทหาร จำนวนกว่า 800 คน ซึ่งนำโดย นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

โดยทั้งหมดได้ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย พร้อมทั้งนำพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10 ชูขึ้นเหนือบริเวณศีรษะ พร้อมทั้งร่วมกันอ่านคำแถลงการณ์ สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ทั้งนี้ยังได้มีการประกาศถึงจุดยืนชัดเจนว่า พร้อมสนับสนุน ปกป้อง เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์