ม็อบคณะราษฎร อวดโลโก้ใหม่ พร้อมประกาศชัดเจน ไม่ไล่แค่รัฐบาล

5778

เหิมเกริมหนักขึ้น!! ดร.ต่อตระกูล เหน็บเบาๆ “ม็อบคณะราษฎร” อวดโลโก้ใหม่ พร้อมประกาศชัดเจน “ไม่ไล่แค่รัฐบาล”

จากกรณีที่เมื่อวันที่ 26 ต.ค.63 ทางด้านของ คณะราษฎร ได้รวมตัวที่หน้าสถานทูตเยอรมันประจำประเทศไทย เพื่อเรียกร้องกดดันทูตเยอรมัน โดยได้ยื่นข้อเรียกร้อง 4 ข้อ

ล่าสุด รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้โพสต์ข้อความ ถึงจดหมายที่นำมอบต่อทูตเยอรมัน เมื่อวันที่ 26 ต.ค. ที่ผ่านมา ว่ามีการใช้โลโก้ใหม่เป็นครั้งแรก พร้อมยกระดับชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะราษฎร์ 2563 Go Inter !
ใช้ชื่อ “คณะราษฎร อินเตอร์เนชันแนล” มีโลโก้ ที่แสดงความสืบต่อ มาจากเครื่องหมายบนหมุดทองเหลืองของคณะราษฎร์ 2475 ที่เคยปักอยู่บนลานถนนข้างพระบรมรูปทรงม้า
ใช้เป็นครั้งแรกเป็นหัวจดหมาย มอบต่อทูตเยอรมันเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563
ในจดหมายมีข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
แกนนำผู้ชุมนุมประกาศว่า จะยกระดับการชุมนุมให้มากขึ้น และจะไม่ไล่แค่รัฐบาลแล้ว !