ประชาชนจำนวนหนึ่ง แฉรายชื่อ เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญยัดไส้ ฉบับไอลอว์ ได้รับจดหมายยืนยันการสนับสนุน-คัดค้าน ทั้งที่ไม่เคยไปร่วมลงชื่อ

4391

ประชาชนจำนวนหนึ่ง แฉรายชื่อ เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญยัดไส้ ฉบับไอลอว์ ได้รับจดหมายยืนยันการสนับสนุน-คัดค้าน ทั้งที่ไม่เคยไปร่วมลงชื่อ

อย่างที่ทุกท่านทราบกันเป็นอย่างดีว่า ในจุดเริ่มต้น ข้ออ้างของการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร 2563 ก็คือ แก้ไขรัฐธรรมนูญภาคประชาชน ซึ่งทางด้านของ iLaw เป็นตัวแทนในการเปิดรับลงชื่อ ซึ่งได้มีการเปิดเผยว่ามีผู้ลงชื่อร่วมเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ จำนวนกว่า 100,732 คน และพร้อมที่จะบรรจุเข้าที่ประชุมร่วมรัฐสภาแล้ว

ซึ่งจากการตรวจสอบในเบื้องต้น พบว่า จำนวนผู้ร่วมลงชื่อ 100,732 คน นั้น มีตัวตนอยู่จริง และสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตามกฎหมาย อยู่ที่ประมาณ 9 หมื่นคน

ถึงอย่างไรก็ตามในขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอน ส่งหนังสือยืนยันตน และคำร้องขอคัดค้าน เรื่องเสนอรายชื่อร่างรัฐธรรมนูญ ทำให้เรื่องแดงขึ้นมาอีก เมื่อมีประชาชนจำนวนหนึ่ง ได้ทำการร้องเรียนว่า ลูกหลานของตนเอง ไม่เคยไปลงชื่อร่วมเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เหตุใดจึงมีรายชื่ออยู่ใน ร่างแก้รธน.ฉบับไอลอว์ โดยมีดังนี้