ส่องเพื่อนบ้าน!!!กัมพูชาเจรจาการค้าเสรีกับจีนสำเร็จ!! เปิดโอกาสค้าชายแดนไทยได้ช่องค้าขายเพื่อนบ้านฉลุย 

1152

กระทรวงพาณิชย์กัมพูชาเปิดเผยหลังจีนและกัมพูชาเสร็จสิ้นการเจรจาทางการค้า มีเนื้อหาว่า ข้อตกลงทางการค้าเสรีระหว่างก้มพูชาและจีนจะช่วยให้สินค้ากัมพูชาเข้าถึงตลาดได้มากยิ่งขึ้น และนำประโยชน์มาสู่ประชาชนทั้งสองประเทศมากกว่าเดิม

จงซาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, สาธารณรัฐประชาชนจีนและ พาน สรศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แห่งประเทศกัมพูชา ได้ออกแถลงการณ์ร่วม กล่าวย้ำ“ข้อสรุปของการเจรจาเขตการค้าเสรีที่ประสบความสำเร็จในระยะเวลาอันสั้น สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้นำทั้งสองประเทศที่จะผูกสัมพันธ์กันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอย่างชัดเจน และเขตการค้าเสรีนี้จะสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศ”

การเจรจาครั้งนี้ดำเนินการผ่านระบบประชุมทางวีดิโออย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ (20 ก.ค.2563) ทั้งนี้คาดว่าจะมีการลงนามสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสิ้นปี 2563 นี้

กระทรวงพาณิชย์ของกัมพูชาระบุว่า ประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้มองประเทศจีนเป็นตลาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่ โดยเฉพาะตลาดสินค้าเกษตร เช่นมันสำปะหลัง มะม่วง เป็นต้น

ข้อมุลจากสถานทูตจีนในกัมพูชา ระบุว่า การค้แบบทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศมีมูลค่าอยู่ที่ 9.42 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2.9 แสนล้านบาท) ในปี 2562

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

ความสำเร็จครั้งนี้ส่งผลดีกับประเทศจีนและกัมพูชาในทางเศรษฐกิจภาพรวม แต่มีความหมายส่งผลถึงการเคลื่อนไหว เศรษฐกิจชายแดนของไทยไม่มากก็น้อย

ตลอดแนวชายแดนไทย-กัมพูชายาวทั้งสิ้นประมาณ 798 กิโลเมตร แบ่งเป็นแนวสันปันน้ำ 524 กิโลเมตร ตามแนวลำน้ำประมาณ 216 กิโลเมตร และเป็นเส้นตรงประมาณ 58 กิโลเมตร ประชาชนไทยและประชาชนกัมพูชาข้ามไปมา มีการค้าขายในระดับชาวบ้าน และระดับนักธุรกิจในพืนที่ นี่อาจเป็นส่วนหนึ่งในการแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจ ผ่านจากโครงการระเบียงเศรษฐกิจชายแดน (SEZ) จังหวัดสระแก้ว, และตราดก็เป็นไปได้

…………………………………..

ที่มา: xinhuathai