สว.สมชายแฉกลางสภาม็อบล้อมขบวนเสด็จจริง มีนักการเมืองส่งต่อความขัดแย้งให้เด็ก?

1902

จากที่วันนี้(26ต.ค.63) การประชุมร่วมกันของรัฐสภา สมัยวิสามัญ เพื่อการเปิดอภิปรายทั่วไป ตามมาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยไม่มีการลงมติ ตามข้อเสนอของคณะรัฐมนตรี ล่าสุดเปิดการประชุมแล้วนั้น

ทั้งนี้โดยนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่การประชุม จากนั้น ที่ประชุมรับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา ส่วนกรอบเวลาการอภิปรายที่ประชุมวิป 4 ฝ่าย ได้วางกรอบเวลาอภิปรายรวม 23 ชั่วโมง แบ่งเป็นฝ่ายค้าน 8 ชั่วโมง ฝ่ายรัฐบาล สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี ฝ่ายละ 5 ชั่วโมง และแบ่งเวลาให้ประธานรัฐสภาอีก 1-2 ชั่วโมง

ขณะเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางมาร่วมประชุม ด้านนายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) อภิปรายช่วงหนึ่งว่า ได้ไปสังเกตการณ์ชุมนุมพบว่า มีมวลชนพรรคการเมืองไปร่วมด้วยพอสมควร ไม่ใช่มีแค่นักเรียน นักศึกษา สาเหตุปัญหาไม่ใช่แค่ตัวนายกฯ รัฐธรรมนูญ หรือสถาบัน แต่ปัญหาส่วนหนึ่งมาจากนักการเมืองที่นำความขัดแย้งส่งต่อให้ลูกหลาน การชุมนุมมีคำปราศรัยที่รุนแรง ก้าวล่วงไกลเกินกว่าจะรับได้

จากการตรวจสอบการชุมนุมพบว่า มีการปิดล้อมขบวนเสด็จจริง ทั้งที่เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางเสด็จปกติ เพื่อขึ้นทางด่วนไปทอดกฐินที่วัดราชโอรส  ขบวนเสด็จออกมาก็เจอมวลชน ทุกม็อบเวลาเจอขบวนเสด็จฯจะเปิดเส้นทาง ถวายความจงรักภักดี แต่ครั้งนี้มีการประกาศว่าขบวนเสด็จมาให้ชู 3นิ้ว

นอกจากนี้ นายสมชาย ยังกล่าวว่าไม่อยากให้บิดเบือนในโลกโซเชียลว่าตั้งใจนำขบวนเสด็จมาผ่านมวลชน สิ่งเหล่านี้รัฐสภาต้องหาทางออกไม่ให้เกิดขึ้นอีก มีข้อเสนอ 9ข้อแก้ปัญหา ได้แก่
1.ให้รัฐบาลใช้หลักนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ใช้ไม้นวมไม้แข็งดูแลความขัดแย้งอย่างเหมาะสม
2.รัฐบาลต้องชี้แจงองค์ระหว่างประเทศเรื่องการแก้ปัญหาให้ดีกว่านี้
3.ตั้งทีมจัดการข่าวปลอมเชิงรุกอย่างรวดเร็ว
4.ส.ส.และส.ว.ต้องร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจ

5.ให้รัฐบาลเปิดเวทีกลาง เช่น มหาวิทยาลัย สนามกีฬาแห่งชาติ ให้ผู้ชุมนุมได้เสนอความเห็นตามเสรีภาพ แทนการชุมนุมบนถนน
6.การเปิดเวทีเจรจา แม้จะยากแต่ต้องทำ
7.การปฏิรูปสถาบันเป็นข้อเสนอสุดโต่ง
8.นายกฯไม่ควรลาออก เพราะไม่ช่วยแก้ปัญหา
9.หากการดำเนินการข้อ1-8 แล้ว ไม่สามารถเป็นทางออกได้ ให้ใช้วิธีออกเสียงประชามติแก้ปัญหา