ศรีสุวรรณ เตือนม็อบราษฎร บุกล้อมสถานทูต มีความผิดอาญาแผ่นดิน

2278

จากกรณีที่กลุ่มราษฎร ประกาศเคลื่อนการชุมนุมเดินขบวนจากแยกสามย่านไปที่หน้าสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี ประจำประเทศไทย ถนนสาทรใต้ ในวันที่ 26 ต.ค.นี้ เวลา 17.00 น.

ล่าสุดทางด้านนาย ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่ม็อบราษฎรจะยกระดับชุมนุมไปรวมตัวที่ หน้าสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี โดยระบุข้อความว่า

เตือนม็อบราษฎร
การที่พวกท่าน ไปปิดล้อมและก่อกวนสถานฑูตเยอรมัน ย่อมมีความผิดตามกฎหมายไทย
เนื่องจาก พรบ.ว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางกงสุล พ.ศ.2541 ให้การรับรองและคุ้มครองอนุสัญญากรุงเวียนนาวาด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล ซึ่งทําเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2506 แล้ว ซึ่งกำหนดใน ข้อ 59 ไว้ว่า
“การคุ้มครองสถานที่ทางกงสุล รัฐผู้รับจะดําเนินการที่อาจจําเป็นเพื่อคุ้มครองสถานที่ทางกงสุลของสถานทําการทางกงสุลที่มีหัวหน้าเป็นเจ้าพนักงาน กงสุลกิตติมศักดิ์จากการบุกรุก หรือความเสียหายใด และเพื่อป้องกันการรบกวนใดต่อความสงบของสถานทําการทางกงสุล หรือการทําให้เสื่อม เสียศักดิ์ศรีของสถานทําการทางกงสุล”
…แต่ถ้าคิดจะเพิ่มสถิติหมายจับหรือเพิ่มข้อหาในทางคดี ก็ตามใจ… แล้วอย่ามาฟูมฟายว่าถูกคุกคามล่ะ