ไทยภักดีเมืองคอนพรึบ!ประกาศพลีชีพ พร้อมทำทุกอย่างเพื่อปกป้องสถาบัน

2370

จากที่เกิดกระแสการลุกขึ้นมาของประชาชนทั่วประเทศในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จากที่ถูกกลุ่มม็อบกบฏปลดแอกคุกคามจาบจ้วง ล่าสุดวันที่25 ต.ค.63 เวลา 17.00 น. ที่บริเวณศาลาชุมชนคูขวาง-ท่าวัง นครศรีธรรมราชนั้น

ทั้งนี้กลุ่มไทยภักดีนครศรีธรรมราช ประมาณ 200 คน ได้รวมตัวกันเพื่อปกป้องสถาบัน โดยแกนนำได้มีการอ่านแถลงการณ์โดยระบุว่าเนื่องจากการชุมนุมประท้วงและเรียกร้องของกลุ่มที่คิดต่างทางการเมืองขีดเส้นตายให้นายกรัฐมนตรี ลาออก แต่เป็นที่ประจักษ์ชัดกันโดยทั่วไปแล้ว จุดมุ่งหมายที่แท้จริงไม่ได้เป็นเรื่องของการต่อสู้ทางการเมืองเพื่อให้เป็นไปตามข้อเรียกร้องดังกล่าว แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ “การล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย” อย่างซัดเจน

ทั้งการจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเปลี่ยนแปลงหมวดที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ และการใช้วาทกรรมว่า ให้มีการ ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการแสดงออกจากคนบางกลุ่มที่ต้องการผลประโยชน์และต้องการให้เป็นไปตามความคิดนี้ โดยได้ใช้การยุยงปลุกปั่นเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และใช้การปลุกปั่นโดยนักวิชาการและอาจารย์บางกลุ่ม รวมถึงกลุ่มการเมืองที่หวังผลประโยชน์ โดยใช้ข่าวปลอม ข่าวจริงที่ถูกตัดตอน และใช้กิจกรรมต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง

จนคนกลุ่มที่ถูกปลุกปั่นตกเป็นเครื่องมือที่จะกระทำการทุกรูปแบบเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ยุยงปลุกปั่นจนเกิดการก่อหวอดประท้วงสร้างความวุ่นวายในบ้านเมือง กระทบต่อความสงบสุขของคนในชาติ ทำลายและด้อยค่าประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ และที่สำคัญคือการจาบจ้วงล่วงละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นการย่ำยีหัวใจของพสกนิกรทั้งชาติอย่างมิสามารถจะสยบยอมต่อความเลวร้ายที่คนกลุ่มนี้กระทำและเรียกร้องได้

“เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ของชาติไทย ได้ทรงสร้างรากฐานและความเป็นอยู่ให้แก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าด้วยความเหนื่อยยากพระวรกายมาอย่างยาวนาน จนเป็นไทยมาได้ทุกวันนี้ ในนามของตัวแทนกลุ่มไทยภักดี นครศรีธรรมราช ขอออกมาแสดงพลัง เพื่อต่อต้านแนวคิดอันเลวร้ายของกลุ่มคนชั่วที่ยุยงปลุกปั่นให้เกิดการประท้วง สร้างความวุ่นวายในชาติ เป็นเครื่องมือในต่อรอง มั่นทอน และส้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งถือเป็น “อริราชศัตรู” นับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไป ตราบชั่วชีวิตนี้จะหาไม่

เพราะ “พวกเราพสกนิกรไทยจะขอยอมมอบชีวิตเป็นราชพลี” จะกระทำทุกวิถีทาง เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นศูนย์รวมใจของพสกนิกรไทย จากใจกลุ่มไทยภักดีนครศรีธรรมราช

อย่างไรก็ตามหลังจากอ่านแถลงการณ์แล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แล้วแยกย้ายกันกลับโดยความสงบเรียบร้อย